Start Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami

ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

w roku szk. 2015/2016

Zebranie obowiązkowe     -       10 września

Dzień otwarty                    -       8 października

(klasy I i VI zebranie obowiązkowe)

Dzień otwarty                     -       12 listopada

Zebranie obowiązkowe       -       17 grudnia

Zebranie obowiązkowe       -        28 stycznia

Dzień otwarty                      -        10 marca

Dzień otwarty                      -       14 kwietnia

Zebranie obowiązkowe       -        19 maja

KLASY I-III:  GODZINA:  17.00

KLASY IV-VI: GODZINA 18.00