Zebrania z Rodzicami
Start Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami

ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

w roku szk. 2014/2015

Zebranie obowiązkowe     -       11 września

Dzień otwarty                    -       9 października

(klasy I i VI zebranie obowiązkowe)

Dzień otwarty                     -       13 listopada

Zebranie obowiązkowe       -       11 grudnia

Zebranie obowiązkowe       -        15 stycznia

Dzień otwarty                      -        12 marca

Dzień otwarty                      -       16 kwietnia

Zebranie obowiązkowe       -        21 maja

KLASY I-III:  GODZINA:  17.00

KLASY IV-VI: GODZINA 18.00