Ramowy rozkład dnia w grupie I,II,III  w roku szk. 2018/2019

6.30 – 7.30 – zabawy dowolne wg zainteresowań z udziałem nauczyciela

7.30 – 8.30 – ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne

8.30 – 9.30 – czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie

9.30 – 10.30 – wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie    programowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych

10.30 – 11.30 – pobyt na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali

11.30 – 12.30 – czynności higieniczno-porządkowe, obiad

12.30 – 14.30 –  poobiedni odpoczynek, bajko terapia, ćwiczenia relaksacyjne,

14.30 – 15.30 – czynności  higieniczno-porządkowe, podwieczorek, zabawy dowolne wg zainteresowań

15.30 – 17.30 – zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia manualne, ćwiczenia grafomotoryczne, wzrokowe, dowolna działalność dzieci pod kierunkiem nauczyciela, rozchodzenie się dzieci.


Ramowy rozkład dnia grupy IV i V

7.00 – 8.00 – zabawy dowolne wg zainteresowań z udziałem nauczyciela, ćwiczenia poranne

8.30 – 9.30 – przygotowanie do śniadania, śniadanie, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy dydaktyczne

9.30 – 11.00 – wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych,

11.00 – 12.00 – pobyt na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje, prace plastyczne

12.00 – 13.00 – obiad, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela

13.00 – 14.00 – bajko terapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy na świeżym powietrzu

14.00 – 15.00 – czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek, zabawy dowolne wg zainteresowań

15.00 – 16.00 – ćwiczenia manualne, grafomotoryczne, wzrokowe, dowolna działalność dzieci pod kierunkiem nauczyciela

16.00 – 17.00 – zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem