PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

L.p.                              Formy współpracy               Data
1. Zebranie ogólne i w grupach – organizacja roku szkolnego – wybory do Rady Rodziców 05.09.2018
2. Zebranie Rady Rodziców – wybór zarządu – ustalenie preliminarza budżetowego 12.09.2018
3. Zebranie Rady Rodziców – organizacja imprez i uroczystości w Przedszkolu 17.10.2018
4. Logopedia – warsztaty dla rodziców 24.10.2018
5. Gotowość szkolna – warsztaty dla rodziców – zebranie w grupie IV i V Wyniki wstępnej diagnozy gotowości szkolnej

W grupie I, II, III – dzień otwarty

14.11.2018
6. Zajęcia otwarte z logopedii 19.11 – 23.11.2018
7. Rozwój małej i dużej motoryki – warsztaty dla rodziców 12.12.2018
8. Zebranie półroczne: w grupie I, II, III podsumowanie obserwacji dziecka w I półroczu;

W grupie IV i V dzień otwarty

 

23.01.2019

 

9. Zasady wychowania – spotkanie z psychologiem Luty 2019
10. Zebranie Rady Rodziców – omówienie bieżących spraw i uroczystości 10.04.2019
11. Jak wspomóc rozwój dziecka – warsztaty dla rodziców i zebranie w grupie IV i V  – przekazanie rodzicom informacji o gotowości szkolnej dziecka.

W grupach I, II, III – dzień otwarty

 

 

30.04.2019

 

12. Informowanie rodziców o sukcesach i trudnościach dzieci, a także włączanie  do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności na jakie natrafiają  

Na bieżąco

 

13. Wystawy prac plastyczno – konstrukcyjnych w celu zapoznania rodziców:

– z wytworami dzieci,

– różnorodnymi technikami plastyczno – konstrukcyjnymi,

– umiejętnościami plastycznymi dzieci,

 

Cały rok

14. Tablica informacyjna:

– wiadomości i ciekawostki z życia przedszkola,

– zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na każdy miesiąc,

– teksty piosenek, wierszy, których uczą się dzieci,

– sprawozdania Rady Rodziców,

– aktualny jadłospis,

 

Na bieżąco

15. Zapraszanie Rodziców na uroczystości przedszkolne.

Zaproszenie dziadków z okazji ich święta.

Festyn rodzinny.

Zapraszanie rodziców chcących zaprezentować dzieciom swój zawód lub hobby.

 

Wg harmonogramu

 

 

Uwaga! Terminy spotkań mogą ulec zmianie. Bieżące informacje na tablicy ogłoszeń.