INFORMACJA DLA RODZICÓW OPŁACAJĄCYCH OBIADY PRZEZ INTERNET.

Szanowni Rodzice,

        Przypominamy, że koszt obiadu wynosi 4,00zł. Określoną kwotę Rodzice przelewają na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Prosimy wpłacać dokładnie określoną sumę, a pomniejszać wpłatę tylko o dni odwołane do p.Intendentki, a nie dni nieobecności dziecka. Dni odliczone należy podać w tytule przelewu.

        Wpłata na konto placówki musi wpłynąć do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obiadowy. Jeżeli wpłata nastąpi  1 dnia miesiąca obiadowego, dziecko nie będzie korzystało  z obiadów, a wpłata będzie zaliczona na kolejny miesiąc. Prosimy pilnować terminów wpłat i nie dokonywać stałych zleceń.

        Zgłaszania odliczeń  prosimy dokonywać pod nr telefonu  (22) 752 05 24 w. 2  u p.Weroniki Koniec do godz.8.30.

Aktualna tabela opłat za obiady:

Miesiąc

Ilość dni

Termin płatności

Kwota do zapłaty

Październik

21(bez 26)

25-27 września

84,00 zł

Listopad

21 (bez 1)

25-27 października

84,00 zł

Grudzień

15(bez 22-31)

27-28 listopada

60,00 zł

Styczeń

12(bez 1,15 – 26)

18-21 grudnia

48,00 zł

Luty

20

24-26 stycznia

80,00 zł

Marzec

19 (bez 28 – 31)

22-23 lutego

76,00 zł

Kwiecień

18 (bez 2,3,30)

26-28 marca

72,00 zł

Maj

18 (bez 1-4,31)

25-27 kwietnia

72,00 zł

Czerwiec

14 (bez 1)

23-25 maja

56,00 zł

 

DANE DO PRZELEWU ZA OBIADY SZKOLNE

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym ul.Warszawska 697  05-083 Zaborów

Numer konta: 63 8015 0004 3015 0545 2030 0001

W tytule przelewu muszą się znaleźć:

Imię i nazwisko ucznia, klasa, zapis – obiady szkolne za miesiąc …. , odliczono …

Np.Jan Kowalski, kl. IV, obiady szkolne za m-c październik , odliczono 21,22,23.09

  

        W tym roku szkolnym koszt obiadu wynosi 4,00zł. Opłaty będą zbierane przy głównym wejściu do Szkoły w terminach podanych.

 

Osoby płacące przez Internet muszą  określoną kwotę przelać na konto.

W tytule przelewu muszą się znaleźć:

Imię i nazwisko ucznia, klasa, zapis – obiady szkolne.

Np. Jan Kowalski, klasa IV, obiady szkolne

        W kolejnych miesiącach wpływ na konto placówki musi być do ostatniego dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc obiadowy. Jeżeli wpłata nastąpi  1 dnia miesiąca obiadowego, dziecko nie będzie korzystało z obiadów, a wpłata będzie zaliczona na kolejny miesiąc.

        Korzystanie z tej formy płatności zaleca się osobom posiadającym konta internetowe.

 

W szkole wprowadziliśmy trzy przerwy obiadowe:

  • 11.30- 11.50
  • 12.35-12.55
  • 13.40 – 13.55

 

Zgłaszanie odliczeń  prosimy dokonywać pod nr telefonu  (22) 752 05 24 w. 2  u p.Weroniki Koniec do godz.8.30.

 


 

        Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 771 zł mogą mieć sfinansowane obiady przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. Zaświadczenie o zarobkach netto za poprzedni miesiąc należy składać w GOPS.

        Pracownicy GOPS przyjmują w Starych Babicach ul.Rynek 11  tel.022 722 90 11.