INFORMACJA DLA RODZICÓW OPŁACAJĄCYCH OBIADY PRZEZ INTERNET.

Szanowni Rodzice,

        Przypominamy, że koszt obiadu wynosi 5,00zł. Określoną kwotę Rodzice przelewają na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Prosimy wpłacać dokładnie określoną sumę, a pomniejszać wpłatę tylko o dni odwołane do p.Intendentki, a nie dni nieobecności dziecka. Dni odliczone należy podać w tytule przelewu.

        Wpłata na konto placówki musi wpłynąć do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obiadowy. Jeżeli wpłata nastąpi  1 dnia miesiąca obiadowego, dziecko nie będzie korzystało  z obiadów, a wpłata będzie zaliczona na kolejny miesiąc. Prosimy pilnować terminów wpłat i nie dokonywać stałych zleceń.

        Zgłaszania odliczeń  prosimy dokonywać pod nr telefonu  (22) 752 05 24 w. 2  u p.Weroniki Koniec do godz.8.30.

Aktualna tabela opłat za obiady:

        Miesiąc

Ilość dni

   Termin płatności

     Kwota do zapłaty

 Wrzesień

 16 (od 09.09)

 2-3 września

 80,00

 Październik

 22 (bez 14)

 24-25 września

 110,00 zł

 Listopad

 19 (bez 1,2)

 23-25 października

 95,00 zł

 Grudzień

 14 (bez 20-31)

 25-27 listopada

 70,00 zł

 Styczeń

 19 (bez 2, 3)

 17-19 grudnia

 95,00 zł

 Luty

 10

 27-29 stycznia

 50,00 zł

 Marzec

 22

 24-25 lutego

 110,00 zł

 Kwiecień

 14 (bez 8-14,21-23)

 25-27 marca

 70,00 zł

 Maj

 20

 27-28 kwietnia

 100,00 zł

 Czerwiec

 17 (bez 12)

 25-26 maja

 85,00 zł

 

DANE DO PRZELEWU ZA OBIADY SZKOLNE

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym ul.Warszawska 697  05-083 Zaborów

Numer konta: 63 8015 0004 3015 0545 2030 0001

W tytule przelewu muszą się znaleźć:

Imię i nazwisko ucznia, klasa, zapis – obiady szkolne za miesiąc …. 

Kwota opłaty … (… obiadów × 5 zł = … ), odliczono…

Np. Jan Kowalski, kl. IV, obiady szkolne za m-c październik,

Kwota opłaty … zł. ( … obiadów × 5 zł. = …), odliczono 20,21.09.

 

 


 

        W tym roku szkolnym koszt obiadu wynosi 5,00 zł. Opłaty będą zbierane przy głównym wejściu do Szkoły.

 

        

 

W szkole wprowadziliśmy trzy przerwy obiadowe:

  • 11.30- 11.50
  • 12.35-12.55
  • 13.40 – 13.55

 


Przerwy obiadowe:

   11.30 – 11.50
   IA, IB, IIA, IIIB, IVB

   12.35 – 12.55
   IIB, IIIA, IVA, VB, VC, VIA

   13.40 – 13.55
   VA, VIB, VIIA, VIIB, VIIIA, VIIIB

 

Zgłaszanie odliczeń  prosimy dokonywać pod nr telefonu  (22) 752 05 24 w. 2  u p.Weroniki Koniec do godz.8.30.

 


 

        Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 792 zł mogą mieć sfinansowane obiady przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. Zaświadczenie o zarobkach netto za poprzedni miesiąc należy składać w GOPS.

        Pracownicy GOPS przyjmują w Starych Babicach ul.Rynek 11  tel.022 722 90 11.