INFORMACJA DLA RODZICÓW OPŁACAJĄCYCH OBIADY PRZEZ INTERNET.

 

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że koszt obiadu wynosi 5,00zł. Określoną kwotę Rodzice przelewają na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Prosimy wpłacać dokładnie określoną sumę, a pomniejszać wpłatę tylko o dni odwołane (powyżej 3 dni) do p.Intendentki, a nie dni nieobecności dziecka. Dni odliczone należy podać w tytule przelewu.

Wpłata na konto placówki musi wpłynąć do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obiadowy. Jeżeli wpłata nastąpi  1 dnia miesiąca obiadowego, dziecko nie będzie korzystało  z obiadów, a wpłata będzie zaliczona na kolejny miesiąc. Prosimy pilnować terminów wpłat i nie dokonywać stałych zleceń.

Zgłaszania odliczeń  prosimy dokonywać pod nr telefonu  22 752 05 24 wew.2 u p.Weroniki Koniec do godz.8.30.

 Osoby mające nadpłaty za poprzedni rok szkolny proszone są o kontakt z p.Intendentką w celu ustalenia kwoty nadpłaty. 

 

DANE DO PRZELEWU ZA OBIADY SZKOLNE

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym ul.Warszawska 697  05-083 Zaborów

Numer konta: 63 8015 0004 3015 0545 2030 0001

W tytule przelewu muszą się znaleźć:

Imię i nazwisko ucznia, klasa, zapis – obiady szkolne za miesiąc …. , odliczono …

Np.Jan Kowalski, kl. IV, obiady szkolne za m-c październik , odliczono 21,22,23.09

 

 

 

Aktualna tabela opłat za obiady:

        Miesiąc

Ilość dni

   Termin płatności

     Kwota do zapłaty

 Wrzesień

 18 (od 07.09)

 2-3 września

 90,00

 Październik

 21 (bez 14.09)

 24-25 września

 105,00 zł

 Listopad

 20 (bez 11)

 26-27 października

 100,00 zł

 Grudzień

 16 (bez 23-31)

 23-24 listopada

 80,00 zł

 Styczeń

 7 (bez 4, 5, 6, 18-29)

 17-18 grudnia

 35,00 zł

 Luty

 20

 25-26 stycznia

 100,00 zł

 Marzec

 23

 22-23 lutego

 115,00 zł

 Kwiecień

 18 (bez 1-6)

 25-26 marca

 90,00 zł

 Maj

 17

 25-27 kwietnia

 85,00 zł

 Czerwiec

 16 (bez 3, 4)

 24-26 maja

 80,00 zł

 

 

 

 


 

       

 

W szkole wprowadziliśmy trzy przerwy obiadowe:

  • 11.30- 11.50
  • 12.35-12.55
  • 13.40 – 13.55

 


Przerwy obiadowe:

   11.30 – 11.50

   12.35 – 12.55

   13.40 – 13.55

 

Zgłaszanie odliczeń  prosimy dokonywać pod nr telefonu  (22) 752 05 24 w. 2  u p.Weroniki Koniec do godz.8.30.

 


 

        Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 792 zł mogą mieć sfinansowane obiady przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. Zaświadczenie o zarobkach netto za poprzedni miesiąc należy składać w GOPS.

        Pracownicy GOPS przyjmują w Starych Babicach ul.Rynek 11  tel.022 722 90 11.