21.10.2019 – 25.10.2019

                                 

      

        

    W proponowanym zestawie mogą wystąpić zmiany.

Aktualny na dany dzień jadłospis wywieszony jest na tablicy w placówce.