.04.2021 – .04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

   W proponowanym zestawie mogą wystąpić zmiany.

Aktualny na dany dzień jadłospis wywieszony jest na tablicy w placówce.