02.10.2020 – 06.10.2020

 

 

   W proponowanym zestawie mogą wystąpić zmiany.

Aktualny na dany dzień jadłospis wywieszony jest na tablicy w placówce.