Jadłospis  

 


   W proponowanym zestawie mogą wystąpić zmiany.
 Aktualny na dany dzień jadłospis wywieszony jest 
 na tablicy w placówce.