.2020 – .2020

 

 

 

 

 

   W proponowanym zestawie mogą wystąpić zmiany.

Aktualny na dany dzień jadłospis wywieszony jest na tablicy w placówce.