– .2019

 

 

 

 

    W proponowanym zestawie mogą wystąpić zmiany.

Aktualny na dany dzień jadłospis wywieszony jest na tablicy w placówce.