HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO

 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych          03. 09. 2018
 2. Święto Szkoły                                                  26. 10. 2018
 3. Zimowa przerwa świąteczna                     23. 12. 2018 – 01. 01. 2019
 4. Ferie zimowe                                                  28. 01. – 10. 02. 2019
 5. Egzamin ósmoklasisty                                  15. 04. – 17.04. 2019
 6. Wiosenna przerwa świąteczna                  18. 04. – 23. 04. 2019
 7. Zakończenie zajęć dydaktycznych            21. 06. 2019

 

I półrocze:  03. 09. 2018- 25. 01. 2019

II półrocze:  11. 02. 2019 – 21. 06. 2019

 

Dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych: 2 listopada, 15, 16, 17 kwietnia, 2 maja.

W tych dniach zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy.

DOWOZY– kontakt Szkoła w Koczargach Starych:    22 722 90 29

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 • Zebranie obowiązkowe   – 13 września
 • Dzień otwarty     – 11 października  (klasy I i VIII – zebranie obowiązkowe)
 • Dzień otwarty   – 8 listopada
 • Zebranie obowiązkowe – 13 grudnia
 • Zebranie obowiązkowe – 24 stycznia
 • Dzień otwarty – 14 marca
 • Dzień otwarty    – 11 kwietnia
 • Zebranie obowiązkowe    – 16 maja

 

KLASY I-IV:  godzina 18.00

KLASY V-VIII:  godzina 17.00