HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO

 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych          01.09. 2020
 2. Ślubowanie klas I                                                 26.10.2020
 3. Zimowa przerwa świąteczna                     23.12.2020 – 01.01.2021
 4. Ferie zimowe                                                  18.01. – 31.01. 2021
 5. Wiosenna przerwa świąteczna                  01.04. – 06.04.2021
 6. Egzamin ósmoklasisty                                     25.05 – 27.05.2021
 7. Zakończenie zajęć dydaktycznych            25.06.2021

 

I półrocze:  01.09.2020 – 15.01.2021

II półrocze:  03.02. 2021 – 25.06. 2021

 

Dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy) : 14 października, 4, 5 stycznia, 25, 26, 27 maja, 04 czerwca.

DOWOZY– kontakt Szkoła w Koczargach Starych:    22 722 90 29

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 • Zebranie obowiązkowe   – 10 września
 • Dzień otwarty     – 08 października  (klasy I i VIII – zebranie obowiązkowe)
 • Dzień otwarty   – 12 listopada
 • Zebranie obowiązkowe – 10 grudnia
 • Zebranie obowiązkowe – 14 stycznia
 • Dzień otwarty – 11 marca
 • Dzień otwarty    – 08 kwietnia
 • Zebranie obowiązkowe    – 13 maja

 

KLASY I-IV: godzina 18.00

KLASY V-VI: godzina 17.00

KLASY VII-VIII: godzina 19.00