– Relacje r. sz. 18/19

logo szkoły

www.zspborzecin.pl

TELEFONY

Przedszkole: 22 752-05-24 wew. 1

Stołówka/intendent: 22 752-05-24 wew. 2

Sekretariat szkoła/przedszkole: 22 752-05-24 wew 4

Szkoła: 22 752-05-24 wew. 3

Pokój nauczycielski klas I–III: 22 752-05-24 wew. 31

Pokój nauczycielski klas IV-VIII: 22 752-05-24 wew. 32

Świetlica: 22 752-05-24 wew. 33

Pedagog: 22 752-05-24 wew. 34

Kancelaria/faks: 22 752-05-24 w 6

ADRES

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

ul. Warszawska 697

05-083 Borzęcin Duży

Back to top