TWOJE DANE TWOJA SPRAWA

Warto wiedzieć…
(Nie) bezpieczeństwo urządzeń połączonych w sieci
Internet rzeczy.
Inteligentne urządzenia i zabawki łącząc się z Internetem (m.in. zegarki, lalki, roboty, tablety, drony)
zbierają informacje i dane osobowe, które przesyłają za pomocą technologii Bluetooth lub Wi-Fi.
Warto zwrócić uwagę na to, jakie informacje o nas są gromadzone za pośrednictwem takiego
urządzenia i co możemy zrobić w celu ochrony naszej prywatności.
1. Sprawdź, jakie dane osobowe są niezbędne do korzystania z urządzenia.
Wiele urządzeń wymaga zarejestrowania w Internecie przy pomocy aplikacji. Zwracaj uwagę na
zakres danych osobowych, które są wymagane do zarejestrowania się i korzystania z zabawki.
Podawaj tylko te dane osobowe, które są konieczne.
2. Łącz zabawkę tylko z zaufanymi sieciami Wi-Fi.
Jeśli połączysz się z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi, z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń
osoba nieuprawniona może uzyskać dostęp do przekazywanych przez Ciebie danych, za pomocą
połączenia z Bluetooth lub Wi – Fi.
3. Minimalizuj liczbę udostępnianych danych.
Zwracaj uwagę na to kogo i co nagrywasz podczas używania urządzenia. Sprawdź, czy można
usunąć zachowane informacje w dowolnym momencie.
4. Zapoznaj się z informacjami od producenta.
Sprawdź, gdzie będą przechowywane Twoje dane i kto będzie miał do nich dostęp. Spersonalizuj
ustawienia domyślne łączenia i zarządzaj ustawieniami zabezpieczeń. Zwracaj uwagę na to czy
producent często aktualizuje oprogramowanie dotyczące zabezpieczeń. Zastosuj silne hasło dostępu
lub PIN do urządzenia.
5. Pilnuj zabawki.
W przypadku zgubienia lub kradzieży zabawki, udostępnione dane staną się łatwo dostępne
dla osób postronnych np. wizerunek, nagrania audio/wideo, dane o zdrowiu i inne dane.
7. Wyłączaj zabawkę, gdy nie jest używana.
Wyłączenie zabawki spowoduje ograniczenie dostępu do danych z zewnątrz i zbierania danych przez
urządzenie, gdy z niego nie korzystamy. Zadbaj też, aby kamera i mikrofon były wyłączone, kiedy ich
nie używasz.
8. Usuń dane, gdy zabawka nie będzie potrzebna.
Przywróć urządzenie do stanu fabrycznego i usuń konto w serwisie producenta, gdy nie będziesz już
korzystać z zabawki