TELEWIZJA POLSKA ORGANIZUJE KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I
PONADPODSTAWOWYCH PT. „PLAKAT FILMU _ORLĘTA. GRODNO ’39_ – OCZAMI
UCZNIÓW”.DZIĘKI WALOROM EDUKACYJNYM ORAZ BOGATYM MATERIAŁOM
DYDAKTYCZNYM DLA NAUCZYCIELI, FILM CIESZY SIĘ OGROMNYM ZAINTERESOWANIEM
NA SEANSACH SZKOLNYCH, OSIĄGAJĄC W POLSKIM BOXOFFICE WYNIK NIEMAL 130
TYSIĘCY WIDZÓW PO DRUGIM TYGODNIU WYŚWIETLANIA.

Zadaniem uczniów będzie wykonanie  pracy plastycznej w formacie A3, w
dowolnej technice  (np. rysunek, malarstwo, grafika) stanowiącej
własną, autorską interpretację plakatu do filmu „Orlęta.
Grodno’39”. Celem konkursu jest upamiętnienie wiedzy o Orlętach
Grodzieńskich oraz wzbudzenie refleksji nakierowanej na wartości
patriotyczne i tożsamościowe dzieci i młodzieży   po obejrzeniu
filmu.

 Telewizja Polska przygotowała atrakcyjne nagrody zarówno indywidualne
dla autorów zwycięskich plakatów jak i grupowe, dla klas oraz
szkół, biorących udział w konkursie.

Wszelkie potrzebne informacje dotyczące zasad, wymagań, terminów i
nagród

można znaleźć w regulaminie konkursu na stronie:
https://sprzedaz.tvp.pl/62902645/konkurs-plastyczny

Z wyrazami szacunku

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

———————————————————-
Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych nam za
pośrednictwem poczty e-mail jest Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, tel. 22
536 60 00, kom. 797 990 037, fax 22 536 60 01, sekretariat@mscdn.edu.pl
Celem przetwarzania jest prowadzenie spraw będących przedmiotem
korespondencji prowadzonej za pomocą poczty e-mail.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@mscdn.edu.pl
Treść pełnej klauzuli informacyjnej [1]
Ta wiadomość e-mail wraz załączonymi do niej plikami jest poufna.
Jakiekolwiek jej ujawnianie lub rozpowszechnianie przez osobę, która
nie jest jej właściwym adresatem, są zabronione.
W przypadku omyłkowego otrzymania wiadomości kierowanej do innego
adresata należy niezwłocznie ją usunąć i powiadomić o tym fakcie
nadawcę.

Links:
——
[1] http://mscdn.pl/rodo/6_Osoba_kontaktujaca_sie_z_MSCDN_przy_pomocy_e-maila_lub_telefonu.pdf′′