„Warzywa i owoce – Jem to, co smaczne i zdrowe”

– plakat z hasłem reklamowym promującym zdrowe odżywianie

 

KONKURS PLASTYCZNY dla klas 1-3

zorganizowany w ramach programu OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

  

CELE KONKURSU:

 • Poszerzanie wiedzy w zakresie zdrowego odżywiania.
 • Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Propagowanie dbania o odporność dzięki zdrowemu odżywianiu.
 • Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie plakatu.
 3. Plakat ma zawierać ciekawe ilustracje oraz hasło reklamowe zachęcające do zdrowego odżywiania.
 4. Technika plastyczna: kolaż.
 5. Format pracy: A3.
 6. Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie (DRUKIEM) zapisać: imię, nazwisko i klasę.
 7. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 8. Prace składamy do wychowawców.

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 1. zgodności z tematem;
 2. jakość hasła reklamowego;
 3. poprawne zastosowanie techniki kolażu;
 4. oryginalności pracy;
 5. walory estetyczne.

 

Termin składania prac: 27 październik 20222 r.

Finał Konkursu: 02 listopada 2022 r.