Zaproszenie.

Do 31 października 2022 r., instytucje kultury, przedszkola, szkoły, młodzieżowe domy kultury, mogą zgłaszać do udziału w konkursie prace plastyczne dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego.

CELE KONKURSU:
1.    popularyzacja wiedzy na temat znaczenia i roli owadów zapylających (pszczoły, trzmiele) w środowisku naturalnym,
2.    zwrócenie uwagi na zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej liczby pasiek oraz postępującej degradacji środowiska,
3.    przedstawienie możliwości ochrony przyrody, będącej źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
4 – 6 l.
7 – 10 l.
11– 15 l.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.

Zadanie publiczne dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Partnerem konkursu jest Kolorowy Świat Bambino.

www.wieswiejak.pl