Archidiecezjalny Konkurs SANTO SUBITO                                                                             

                  o św. Janie Pawle II

 

Cele Konkursu:

 – zainteresowanie osobą i nauczaniem św. Jana Pawła II, szerzenie jego kultu

 

– zwrócenie uwagi na odpowiedzialność i wrażliwość na losy

  drugiego człowieka, jakiej uczył św. Jan Paweł II

 

Kategorie wiekowe:

Klasy I – VIII

 

Tematyka konkursu:                                                                                     

 

Święty Jan Paweł II – Stróż Kościoła nauczający prawd wiary

 

Wymogi formalne:

  • dowolna technika wykonania pracy, forma płaska,
  • format A3
  • praca wykonana indywidualnie, samodzielnie,
  • praca powinna być opisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa)

 

Kryteria oceniania prac:

  • zgodność z tematem,
  • estetyka wykonania,
  • pomysłowość i oryginalność,
  • walory artystyczne,
  • samodzielność wykonania

 

Termin dostarczania prac:  13 listopada 2023r.

 

Trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej zostaną przekazane do Organizatora Konkursu