Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału już w II
edycji konkursu Postaw na mediację. W ubiegłym roku, dzięki Państwa
zaangażowaniu wzięło udział blisko 150 drużyn ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju. Konkurs „Postaw na
mediację” ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie
alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji
oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację
młodych ludzi na poziomie lokalnym. Poza walorem edukacyjnym,
uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z
innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami. Konkurs ma za zadanie
skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego
wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do
pogłębiania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego
rozwiązywania sporów.

Nagrody dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

Nagroda I stopnia – 2 000 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej;

Nagroda II stopnia – 1 500 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej;

Nagroda III stopnia – 1 000 złotych dla członków Drużyny
Mediacyjnej;

Informacje na temat konkursu Postaw na mediację:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ii-edycja-konkursu-postaw-na-mediacje?fbclid=IwAR08RuQmnwcFC1EgZGP4XBDeUM7jV-CmbSdlfBvkZCzoGxUHiA1RAnCSKiU
[1]

TERMINARZ KONKURSU:

     * Od dnia 15.09.2022 r. do dnia 15.10.2022 r. należy przesłać
zgłoszenie drużyny. Załącznikiem do zgłoszenia oprócz zgód i
oświadczeń, powinien być scenariusz przebiegu mediacji zaproponowany
przez drużynę. Wzory wymaganych dokumentów dostępne są poniżej.
    * Od dnia 15.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. komisja konkursowa dokona
oceny zgłoszonych prac i przekaże opiekunom drużyn informacje o
zakwalifikowaniu drużyny do II etapu konkursu.
    * W dniu 18.11.2022 r. odbędzie się II etap konkursu w Warszawie.

Jeszcze raz, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszych
konkursach i Olimpiadzie oraz zachęcamy do obserwowania naszych mediów
społecznościowych:
https://www.facebook.com/sprawiedliwoscedukacjaprawna [2].

Z poważaniem

WYDZIAŁ ds. EDUKACJI PRAWNEJ
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

 e-mail: edukacja.prawna@ms.gov.pl

 Facebook: Edukacja-Prawna [3]

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888

Links:
——
[1] https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ii-edycja-konkursu-postaw-na-mediacje?fbclid=IwAR08RuQmnwcFC1EgZGP4XBDeUM7jV-CmbSdlfBvkZCzoGxUHiA1RAnCSKiU
[2] https://www.facebook.com/sprawiedliwoscedukacjaprawna
[3] https://www.facebook.com/pages/category/Education/Edukacja-Prawna-102567281694518/