PREZES UODO ZAPRASZA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
UCZESTNICZĄCYCH W XIII EDYCJI PROGRAMU „TWOJE DANE – TWOJA
SPRAWA” DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE POD HASŁEM „OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH W CYFROWEJ DŻUNGLI”., A TAKŻE SZKOŁY I PLACÓWKI
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI DO ZGŁASZANIA INTERSUJĄCYCH INICJATYW
EDUKACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W BIEŻĄCEJ EDYCJI PROGRAMU.

KONKURS DLA UCZNIÓW

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do głębszego
zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych
osobowych w Internecie, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych
osobowych, a także podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony
prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka.

Konkurs polega na nagraniu i zmontowaniu filmiku krótkometrażowego w
formie rolki (reels) lub przygotowaniu pracy artystycznej w formie
rysunku czy komiksu pt. „Ochrona danych osobowych w cyfrowej
dżungli”.

Do umiejętnej ochrony danych osobowych potrzebna jest wiedza o ryzyku
(zagrożeniach), przepisach, zabezpieczeniach i prawach, a prezentacja
tych zagadnień w atrakcyjnej formie wizualnej pozwoli lepiej zrozumieć
tę problematykę poprzez różnorodność środków wyrazu i
artystycznej ekspresji dzieci i młodzieży.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ EDUKACYJNĄ

Z kolei celem konkursu dla szkół i placówek doskonalenia nauczycieli
jest promowanie najciekawszych inicjatyw edukacyjnych oraz
upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do
prywatności wśród młodych ludzi.

Przedmiotem oceny w ramach tego konkursu będą inicjatywy edukacyjne
zrealizowane w roku szkolnym 2022/2023 w ramach XIII edycji
ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Chodzi o działania edukacyjne takie jak np.: lekcje oraz inne zajęcia
w formie gier, zabaw edukacyjnych, warsztatów, które mają na  celu
upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do
prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

NABÓR PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W obu konkursach prace konkursowe należy przysyłać elektronicznie DO
14 KWIETNIA 2023 R. za pośrednictwem następujących linków i kodów
dostępu:

·         Konkurs dla uczniów 2022/2023
https://e-learning.uodo.gov.pl/course/view.php?id=10
Klucz zapisu: KDU22-23

·         Konkurs na inicjatywę edukacyjną roku 2022/2023
https://e-learning.uodo.gov.pl/course/view.php?id=9 Klucz zapisu:
KNIE22-23

Wyniki  konkursów zostaną ogłoszone do 12 maja 2022 r. na stronie
internetowej www.uodo.gov.pl [1]  oraz przekazane e-mailem szkolnym
koordynatorom programu.

Udział w konkursach jest dobrowolny i bezpłatny. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody. Ponadto szkoła lub placówka doskonalenia
nauczycieli, która zajmie I miejsca w konkursie na najlepszą
inicjatywę edukacyjną, otrzyma szczególne wyróżnienie Prezesa UODO
– statuetkę „Złote Pióro”.

Regulaminy konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej UODO pod
adresem: https://uodo.gov.pl/pl/527/2646

Liczymy na Państwa wyjątkowe zaangażowanie i udział w konkursach. W
przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami
telefonów 22 5310455, 225310450 lub pod adresem: tdts@uodo.gov.pl .

Pozdrawiam serdecznie

Marta Mikołajczyk
Główny Specjalista
Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
tel. 22 531 04 55

M_Mikolajczyk@uodo.gov.pl [2]

Urząd Ochrony
Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. +48 22 5310300
fax. +48 22 5310301
www.uodo.gov.pl [3]