Zasady zachowania się w szkole w czasie pandemii obowiązujące uczniów

klas I – III

 • Uczeń przychodzi do szkoły zdrowy bez symptomów chorobowych typu: katar, kaszel, gorączka, duszności, bóle brzucha, bóle mięśni.
 • Uczeń może być przyprowadzany do szkoły/placówki i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.
 • Podczas wejścia i wyjścia ze i do szkoły dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 • Uczeń zachowuje dystans społeczny 1,5m podczas przebywania w przestrzeni wspólnej np. korytarz szkolny.
 • Po wejściu do szkoły i rozebraniu się w szatni kieruje się do Sali, w której będą się odbywały zajęcia.
 • Uczeń regularnie myje ręce wodą i mydłem (przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z dworu).
 • Podczas kaszlu lub kichania należy zasłaniać usta łokciem oraz unikać dotykania oczu, ust i nosa.
 • Uczeń spędza przerwę w sali z nauczycielem, a co drugą na korytarzu w wyznaczonym sektorze nie mieszając się z innymi uczniami.
 • Uczeń w plecaku posiada: podręcznik, ćwiczenia, zeszyty i piórnik a w nim: długopis, ołówek, gumka, temperówka, klej, nożyczki, kredki oraz chusteczki higieniczne.
 • Obowiązuje całkowity zakaz pożyczania sobie i wymieniania się przyborami.
 • Ucznia obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek.
 • Uczeń w plecaku powinien posiadać drugie śniadanie oraz zapas wody (poidełka w szkole są wyłączone). Drugie śniadanie będzie przez ucznia spożywane w klasie. Nie może on dzielić się nim z kolegami.
 • Na zajęcia komputerowe każdy uczeń powinien mieć rękawiczki jednorazowe.
 • W stołówce uczeń zajmuje wyznaczone miejsce przy stoliku i czeka na podanie sztućców i posiłku.
 • Po skończonych zajęciach uczeń udaje się do szatni lub świetlicy, w której stosuje się do obowiązujących tam zasad.