HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO

 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych          01.09. 2022
 2. Ślubowanie klas I                                        26.10.2022
 3. Zimowa przerwa świąteczna                    23.12.2022 – 01.01.2023
 4. Ferie zimowe                                               13.02. – 26.02. 2023
 5. Wiosenna przerwa świąteczna                 06.04. – 11.04.2023
 6. Egzamin ósmoklasisty                               23.05 – 25.05.2023
 7. Zakończenie zajęć dydaktycznych          23.06.2023

 

I półrocze:  01.09.2022 – 27.01.2023

II półrocze:  30.01.2023 – 23.06.2023

 

Dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy) : 14 października, 31 października, 2, 4, 5 maja, 23, 24, 25 maja.

 

 

 

DOWOZY– kontakt Szkoła w Koczargach Starych:    22 722 90 29

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 • Zebranie obowiązkowe   – 15 września
 • Dzień otwarty     –  20 października
 • Zebranie obowiązkowe –  15  grudnia
 • Zebranie obowiązkowe – 26 stycznia
 • Dzień otwarty    – 20 kwietnia
 • Zebranie obowiązkowe    –  18 maja

 Klasy I – V:  godz. 17.00

 Klasy VI – VIII:  godz. 18.00