KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych         04.09. 2023
 2. Święto Szkoły                                               26.10.2023
 3. Zimowa przerwa świąteczna                23.12.2023 – 01.01.2024
 4. Ferie zimowe                                                15.01. – 28.01. 2024
 5. Wiosenna przerwa świąteczna              28.03. – 02.04.2024
 6. Egzamin ósmoklasisty                                14.05 – 16.05.2024
 7. Zakończenie zajęć dydaktycznych          21.06.2024

 

I półrocze:  04.09.2023 – 12.01.2024

II półrocze:  29.01.2024 – 21.06.2024

 

Dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy) :

2, 3 listopada, 2 maja, 14-16 maja (Egzamin ósmoklasisty), 31 maja

 

DOWOZY– kontakt Szkoła w Koczargach Starych:    22 722 90 29

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 • Zebranie obowiązkowe   –  14 września
 • Zebranie obowiązkowe    –  19 października
 • Zebranie obowiązkowe –   14 grudnia
 • Zebranie obowiązkowe –   1 lutego
 • Zebranie obowiązkowe    –  21 marca
 • Zebranie obowiązkowe    –  9 maja