– Rada Rodziców

Zestawienie wydatków Rady Rodziców 2021/22

Saldo początkowe na dzień 21.09.2021r.  wynosiło: 24 138,02 W roku szkolnym 2021/22 Rada Rodziców poniosła następujące wydatki: WYDATKI   GOTÓWKOWE

Dnia 21.09.2022 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. W zebraniu  wzięli udział Dyrekcja ZSP w Borzęcinie Dużym i Przedstawiciele klas I-VIII.

  Podczas spotkania poruszane były następujące tematy: 1. Dyrekcja przedstawiła Radzie Rodziców:

Dnia 23.09.2021 odbyło się zebranie Rady Rodziców. W zebraniu wzięli udział Dyrekcja ZSP w Borzęcinie Dużym i Przedstawiciele klas I-VIII.

Na zebraniu podjęte były następujące decyzje:
  1. W związku z pandemią nadal obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do szkoły. Dzieci uczą się samodzielności i odpowiedzialności.
  2. Szkoła …

    Przeczytaj więcej ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Wpłaty tak jak do tej pory  można wpłacać do skarbników klasowych lub na konto Rady Rodziców.

( w tytule: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc za który jest składka)   SKO KONTO RADY RODZICÓW

13 1020 1185 0000 4602 0249 7980

     

Przeczytaj więcej KONTO RADY RODZICÓW

logo szkoły

www.zspborzecin.pl

TELEFONY

Przedszkole: 22 752-05-24 wew. 1

Stołówka/intendent: 22 752-05-24 wew. 2

Sekretariat szkoła/przedszkole: 22 752-05-24 wew. 4

Szkoła: 22 752-05-24 wew. 3, a następnie:
  • Pokój nauczycielski klas I–III: 1
  • Pokój nauczycielski klas IV-VIII: 2
  • Świetlica: 3
  • Pedagog: 4

Kancelaria/faks: 22 752-05-24 wew. 6

ADRES

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

ul. Warszawska 697

05-083 Borzęcin Duży