PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

 

L.p.                             

Formy współpracy

 

 Data
1.  

Zebranie ogólne i w grupach – organizacja roku szkolnego – wybory do Rady Rodziców

 

6 wrzesień 2023 r.
2.  

Zebranie Rady Rodziców – wybór zarządu – ustalenie preliminarza budżetowego

 

13 wrzesień 2023 r.
3.  

Zebranie Rady Rodziców – organizacja imprez i uroczystości w Przedszkolu

 

18 październik 2023 r.
4. Zebranie w grupie IV i V – wynik wstępnej diagnozy gotowości szkolnej.

W grupie I, II, III – dzień otwarty.

 

22 listopada 2023 r.

 

5.  

Zebranie półroczne I, II, III – podsumowanie obserwacji dziecka w I półroczu.

W grupie IV i V dzień otwarty.

 

10 stycznia 2024r.
6.  

Dzień otwarty we wszystkich grupach.

 

6 marca 2024 r.
7. Zebranie Rady Rodziców – omówienie bieżących spraw i uroczystości.  

 

17 kwietnia 2024 r.

 

8. Jak wspomóc rozwój dziecka – warsztaty dla rodziców i zebranie w grupie III, IV i V  – przekazanie rodzicom informacji o gotowości szkolnej dziecka.

W grupie I, II – dzień otwarty.

 

24 kwietnia 2024 r.

 

9. Zebranie w grupach I, II, III – podsumowanie obserwacji dziecka, arkusz obserwacji.  

12 czerwca 2024 r.

 

10.  

Informowanie rodziców o sukcesach i trudnościach dzieci, a także włączanie  do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności na jakie natrafiają.

 

Na bieżąco
11. Wystawy prac plastyczno – konstrukcyjnych w celu zapoznania rodziców:

– z wytworami dzieci,

– różnorodnymi technikami plastyczno – konstrukcyjnymi,

– umiejętnościami plastycznymi dzieci,

Strona internetowa,

Gazetka przedszkolna – dwumiesięcznik.

Cały rok

 

12. Strona internetowa:

– wiadomości i ciekawostki z życia przedszkola,

– zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na każdy miesiąc,

– teksty piosenek, wierszy, których uczą się dzieci,

– aktualny jadłospis,

 

 

Na bieżąco

 

13. Zapraszanie rodziców chcących zaprezentować dzieciom swój zawód lub hobby.  

Na bieżąco