17.01.2022 Rajd powstania styczniowego

  RAJD POWSTANIA STYCZNIOWEGO Serdecznie zapraszam na (prawdopodobnie) NAJCIEKAWSZE WYDARZENIE TEGO MIESIĄCA czyli na tradycyjny Rajd Styczniowy w hołdzie Powstańcom Styczniowym:   KIEDY: 22 stycznia 2022 (sobota) START: godz.10.00, Truskaw, przy wejściu na szlak do Puszczy Kampinoskiej DOJAZD: autobus 210 (metro Młociny do pętli w Truskawiu) lub samochód – parking przy wejściu do lasu  …

Więcej

17.01.2022 literacki sms – konkurs

  Zaproszenie: XII OGÓLNOPOLSKI Konkurs Literacki dla UCZNIÓW KLAS 7-8 SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH I UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW pod hasłem    SKĄD PRZYCHODZIMY? KIM JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?   HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJĄ: Minister Edukacji i Nauki, Śląski Kurator Oświaty, Starosta Lubliniecki REGULAMIN Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych. REGULAMIN KONKURSU Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich). Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą. Uczestnicy formułują LITERACKIE WYPOWIEDZI, SKŁADAJĄCE SIĘ MAKSYMALNIE ZE 160 ZNAKÓW (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:  Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel – opiekun ze strony szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły. Teksty wraz z powyżej wymienionymi danymi  należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: LITERACKI-SMS.BLOGSPOT.COM [1]   do dn. 4 MARCA 2022 R. Teksty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną nie biorą udziału w konkursie.      Za pośrednictwem formularza elektronicznego uczestnik potwierdza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu. Pisemną zgodę wraz z informacją o wyrażeniu/ niewyrażeniu zgody na publikację wizerunku dostarczają wyłącznie laureaci zaproszeni na udział w finale konkursu w siedzibie organizatorów w Lublińcu.…

Więcej

13.01.2022 konkurs plastyczny

  Do 14 lutego 2022 r. trwa konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych  „Jak parki narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim”.  Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, która będzie przedstawiała zmiany, jakie w parkach narodowych dokonały się dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym polskich parków narodowych oraz o Funduszach Europejskich. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz klas IV-VI. Wsparciem w przygotowaniu prac plastycznych mogą być filmy edukacyjne o parkach narodowych dostępne na stronach:     * https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G     * https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb Na zwycięzców czekają nagrody. Jedną z nich jest wycieczka do wybranego parku narodowego dla całej klasy, której uczeń zdobył pierwsze miejsce. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” (Program Infrastruktura i Środowisko). Szczegóły konkursu można znaleźć w regulaminie dołączonym do wiadomości oraz na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/poiis-dzieciom/parki-narodowe-konkurs-plastyczny/rusza-konkurs-plastyczny-dla-szkol/.   ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU! Z wyrazami szacunku Biuro Ministra Ministerstwo Edukacji i Nauki ————————-  Załączniki:      * Zgoda rodzica/opiekuna prawnego [1]      * Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego [2]      * Promocja parków narodowych jako marki – informacja o projekcie [3]…

Więcej

13.01.2022 zalecenia żywieniowe dla dzieci podczas pandemii covid-19

             Zalecenia żywieniowe dla dzieci podczas pandemii COVID–19 Załącznik 2 do stanowiska Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Naukw sprawie zaleceń żywieniowych podczas pandemii COVID–19 1. Karmienie piersiąo Karmienie piersią należy rozpocząć jak najszybciej, najlepiej w ciągu 2 godz. po porodzie,i kontynuować przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka jako żywienie wyłączne, anastępnie do…

Więcej

03.01.2022 postaw na słońce

  OFERTA EDUKACYJNA FUNDACJI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA UCZNIÓW KLAS 7-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH   Postaw na Słońce  to darmowy projekt edukacyjny realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. W nieszablonowy sposób przekazujemy wiedzę o Odnawialnych Źródłach Energii, ucząc poprzez zabawę, wyzwania i rywalizację. Projekt składa się z dwóch konkursów: badawczego oraz filmowego.…

Więcej

03.01.2022 szczepienia dzieci w wieki 5-11 lat

  MINISTER ZDROWIA MINISTER EDUKACJI i NAUKI Warszawa, 1 grudnia 2021 r.   Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące…

Więcej

25.11.2021 Wycieczka: Praga, skalne miasto i kutna hora

    Wycieczka 5-dniowa: Praga, Skalne Miasto i Kutna Hora Wycieczka autokarowa, zakwaterowanie w hotelu Termin: 27-31 maja 2022r.   Wycieczka dla klas szóstych, siódmych i ósmych. Organizator wycieczki: Biuro Podróży Jans Travel, ul.Łucka 15/2204, 00-842 Warszawa, www.janstravel.pl i nauczycielki języka angielskiego p.Iwona Jaźwińska i p.Katarzyna Sowińska.   Program wycieczki: Pierwszy dzień: zbiórka przed szkołą…

Więcej

07.09.2021 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODCZAS NAUCZANIA TRADYCYJNEGO

  Organizacja pracy szkoły podczas nauczania tradycyjnego – zasady ogólne: Szkoła czynna jest w godzinach 7.00 –17.30. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, do których należą: kaszel, katar, gorączka, ból brzucha, wysypka (objawy choroby zakaźnej) oraz gdy nie został na niego nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Osoby mające kaszel, katar…

Więcej