W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie 
edukacyjnym "Twoje Dane -Twoja Sprawa", który realizowany jest pod patronatem 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( https://uodo.gov.pl/p/tdts ). Głównym 
założeniem projektu jest poszerzanie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli, 
dotyczącej ochrony danych osobowych. Na dzisiejszych zajęciach klasa 6a 
dowiedziała się, dlaczego należy chronić swoją prywatność oraz co to są dane 
osobowe zwykłe i dane osobowe wrażliwe, czyli szczególnie chronione. Uczniowie 
tej klasy przygotowują się już do przekazywania wiedzy innym uczniom.


       Maria Goralewska