Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację  programu: 

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

Szanowni Państwo,

dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy   na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców od lat bierze udział w programie: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków  pochodzących z 1%  Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę pozyskiwania funduszy dla naszej szkoły, prosimy  o zainteresowanie nią  swoich   przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku. 

Informujemy, że za rok 2019 konto Rady Rodziców naszej szkoły zasili kwota 915,75 zł. Bardzo dziękujemy i liczymy na jeszcze lepszy wynik w tym roku.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie  każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2020 (PIT 28 poz. 140, PIT 36 poz. 442, PIT 36L poz. 148, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) –

RR Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym”

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie  internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl