12.03.21

Gr. I

Temat dnia: Na polu

 

CELE OGÓLNE:

  • poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi;
  • wiązanie opisu słownego z obrazkiem.

 

Piosenka „Rolnik sam w dolinie” – dzieci słuchają i liczą ile osób i zwierzątek występuje w piosence.

„Rolnik sam w dolinie” – https://www.youtube.com/watch?v=_MfHDnNzwAY

 

„Jestem rolnikiem” – zabawa dydaktyczna.

Rodzic pokazuje ilustracje przedstawiające pole i rolnika. Wyjaśnia,kto to jest rolnik. Stawia przed dziećmi pojemniki z ziemią. Pokazuje, jak rolnik sieje ziarenka zbóż, które wyrastają i później mamy z nich np. chleb, rogaliki. Rozdaje dzieciom ziarenka, np.: owsa. Dzieci oglądają je.Następnie razem z  wykonują rowki w ziemi w pojemniku. Następnie sieją ziarenka. Rodzic wyjaśnia dzieciom, że po jakimś czasie wykiełkują i będą rosnąć, aż pojawią się kłosy (Rodzic pokazuje ilustrację kłosów) i rolnik będzie mógł je zebrać za pomocą specjalnej maszyny – kombajnu

Pieczywo – słuchanie wiersza B. Szut połączone z rozmową na temat pracy rolnika
Rodzic  może pokazać dzieciom na tackach mąkę, dzieci dotykają, mówią, jaki
ma kolor.

Pieczywo
Bogusław Szut
Skąd na stole smaczny chlebek?
Rolnik sieje ziarno w glebę.
(Gleba to jest ziemia czarna, w której rośnie zboże z ziarna.)
Kiedy zboże jest dojrzałe, rolnik
kosi je z zapałem, potem młóci,
w swych maszynach
i wywozi plon do młyna.
Młynarz w młynie ziarno miele,
białej mąki robi wiele.
Mąka trafia do piekarza,
który ciasto z niej wytwarza.
Z ciasta robi i chleb, rogale…
W piecu piecze je wytrwale.
Jest pieczywo! Ślinka leci,
więc smacznego, dzieci

 

Jak powstaje chleb – film edukacyjnyhttps://www.youtube.com/watch?v=4K56fJCf2hk

 

Polecamy zabawę usprawniającą pracę rąk – rysowanie na mące-  https://www.youtube.com/watch?v=qmoyUzWutNA