KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH I CZWARTYCH

REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NA NAJCIEKAWIEJ WYKONANĄ BOMBKĘ CHOINKOWĄ ZAWIERAJĄCĄ MOTYWY BRYTYJSKIE

ZWIĄZANE Z BOŻYM NARODZENIEM.

‘’Christmas baubles”

Cele konkursu:

 • Pogłębienie wiedzy na temat Wielkiej Brytanii.
 • Wzbudzanie zainteresowania językiem obcym.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych.

Kryteria oceniania:

 • Zgodność z tematem (wykonanie bombki zawierającej symbole Świąt Bożego Narodzenia; każdy z symboli powinien nawiązywać do zwyczajów świątecznych panujących w Wielkiej Brytanii ) (10 pkt)
 • Pomysłowość i oryginalność wykonania pracy (10 pkt)
 • Staranność wykonania (10 pkt)
 • Ogólne wrażenie artystyczne (10 pkt)

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs polega na wykonaniu bombki  na której należy umieścić symbole Świąt Bożego Narodzenia.
 • Każdy z uczestników konkursu może przedstawić tylko jedną pracę.
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 • Technika, dobór materiałów i dekoracji bombki są dowolne. Wielkość bombki – dowolna.
 • Termin składania prac – do 15 grudnia 2022r. (czwartek). Uczestnik dostarcza wykonaną pracę pani Iwonie Jaźwińskiej.
 • Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy. Należy również napisać klasę, do której uczęszcza uczeń. Prace niepodpisana będą zdyskwalifikowane.
 • Organizator konkursu wybierze po 3 prace (tj. I, II, III miejsce) z następującego przedziału wiekowego: klasy IIIa i IIIb oraz IVa i IVb , a także 2 wyróżnienia ze wszystkich otrzymanych prac z klas III-IV. Łącznie 8 miejsc.
 • Laureaci i osoby wyróżnione zostaną nagrodzeni dyplomem i upominkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.