Zapraszamy do udziału w konkursie

 

,,RODZINNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

 

Cele konkursu:

  • Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
  • Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.
  • Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji.
  • Wzbudzanie chęci niesienia pomocy innym.

 

 Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas.

 

Technika:

Stroik należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar stroika są dowolne.

 

 Termin:

Podpisane prace należy składać do 17 grudnia:

  • klasy I-III do pokoju nauczycielskiego.
  • klasy IV-VIII w kancelarii.

 

       Stroiki zostaną sprzedane, a uzyskane pieniądze przekazane potrzebującym rodzinom.

 

        Małgorzata Kozaryna