Dotyczy: Konkursu dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo!

Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie wśród przedszkoli i szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Państwa gminy informacji na temat organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego III edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”. Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w tym zakresie.

Organizowane w ubiegłych latach edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem,
a Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody pieniężne oraz dyplomy, które osobiście zostały im wręczone na Gali zakończenia konkursu przez Członkinię Zarządu Województwa Mazowieckiego panią Janinę Ewę Orzełowską.

Zgłoszenia do konkursu można wysyłać od 2 września 2024 r. do 15 października 2024 r. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie internetowej www.mazovia.pl w Zakładce Konkursy.

Jednocześnie dołączam plakat promujący Konkurs z prośbą o jego publikację w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej gminy.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
ds. Gospodarki Odpadami i Pozwoleń Środowiskowych

Urszula Pawlak

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym