Wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców.

25 marca 2020 roku uruchomione  zostało  w Warszawie Psychologiczne Centrum Wsparcia. Będzie ono oferowało pomoc w trzech filarach: wsparcie psychologiczne dla rodziców, wsparcie dydaktyczne dla rodziców oraz wsparcie psychologiczne dla uczniów.

W  związku z epidemią koronawirusa uczniowie, rodzice i nauczyciele znaleźli się w całkiem nowej sytuacji. Od środy, 25 marca obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o zdalnym nauczaniu. Nauczanie prowadzone jest zdalnie, lekcje odbywają się w różnych formach. To powoduje dużo problemów. Sytuacja rodzi wątpliwości i pytania.

  1. Wsparcie psychologiczne dla rodziców

Pomoc uruchamiają dwie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Uniwersytet dla Rodziców i Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP.

Rodzic otrzyma wskazówki dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej sytuacji. Oprócz codziennej nauki w szkole, epidemia koronawirusa oznacza też brak kontaktów z rówieśnikami i wyeliminowanie zabawy w przedszkolu.

Od poniedziałku do piątku czynne są trzy numery telefonu dla rodziców:

510 205 050  (w godz. 9.00-18.00),

519 047 372  (w godz. 9.00-14.00)

500 717 258  (w. godz. 14.00-18.00).

W sobotę i w niedzielę czynny jest numer telefonu 519 047 370 w godz. 10.00–16.00.

Rodzice mogą też kontaktować się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w swoich dzielnicach i gminach. Numery telefonów i godziny dyżurów znajdują się na stronie Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Gminy Stare Babice.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stare Babice informuje, że psycholog, pani Agnieszka Kik-Głowacz, jest do Państwa dyspozycji w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 rano do godziny 18:00 pod numerem telefonu: 601-938-288.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

zamieszczana  na swojej oficjalnej stronie informacje dotyczące działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim, Dziekanowie Leśnym oraz w Bliznem Jasińskiego. Zachęcamy do czytania artykułów przygotowanych dla Rodziców.  Dotyczą one różnych problemów z którymi spotykają się Państwo w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną .min. na temat nauki w domu i rozmów z młodszymi dziećmi na tematy związane z zaistniałą sytuacją.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Babicach czynna jest:

              w poniedziałki w godz. 10.00 -18.00,

              od wtorku do piątku  w godzinach od 8.00- 16.00.

                         Pod telefonem 22 722 05 70  można codziennie uzyskać informację o dyżurach pedagogów i psychologów i umówić się na konsultację telefoniczną z psychologiem.

Przypominam, że codziennie w godzinach od 10.00 – 12.00 na Państwa telefony czekają pedagodzy szkolni z Borzęcina:

pani Jolanta Krasnodębska 501-261-100,

pani Agnieszka Matuszewska 506-821-488,

pan Tomasz Rutkowski 502-492-100.

 

  1. Wsparcie dydaktyczne dla rodziców:

Na pomoc merytoryczną i rady dotyczące edukacji zdalnej można liczyć w Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń. Na pytania będą odpowiadać nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Należy przy tym pamiętać, że nie będą rozwiązywać konkretnych zdań, ale służyć radą i tłumaczyć.

Kontakt drogą mailową z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl

 

  1. Wsparcie psychologiczne dla uczniów

Podczas dyżurów telefonicznych i online psycholodzy i pedagodzy porozmawiają z uczniami o sytuacjach i kłopotach szkolnych. Będą też przede wszystkim starać się rozmawiać o lękach i stresie związanych z szerzącą się pandemią koronawirusa.

Pomocą i wsparciem psychologicznym służą wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz dyżurujący pedagodzy i psycholodzy.

  • 116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży jest czynny codziennie, bezpłatnie, anonimowo – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • Ważne telefony  kontaktowe i informacje na stronie:

FORUM PRZECIW DEPRESJI   www.forumprzeciwdepresji.pl   –   Telefon 22 594 91 00 czynny w środy i czwartki w godzinach 17.00-19.00.

  • Dodatkowo na stronie psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl znajdą Państwo listę certyfikowanych psychologów i terapeutów, do których można zwrócić się po darmową poradę   w wyznaczonych przez nich godzinach.