Zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły oraz całe rodziny do wzięcia udziału w konkursie

 

Konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II „Laurka dla Jana Pawła II”

 

       Prace należy wykonać i wysłać drogą on-line w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2020r. bezpośrednio na adres Organizatora: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

       Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest praca plastyczna formatu A4 lub mniejsza w dowolnej technice lub praca wykonana w programie graficznym (rekomendowany: Tux Paint)

Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin.

       Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowyinfo@idmjp2.pllub poprzez wiadomość prywatną przez portal Facebook https://www.facebook.com/IDMJP2/ do dnia 13.05.2020r.

       W tytule wiadomości należy wpisać: Laurka dla Jana Pawła II, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora/autorów Pracy (imię/imiona, nazwisko/a, miasto).Prosimy o informację, czy jest to praca indywidualna czy rodzinna

       Jury powołane przez Organizatora wybierze po jednej zwycięskiej pracy w czterech kategoriach:

a) Praca plastyczna (ręczna) indywidualna

b) Praca plastyczna (ręczna) rodzinna

c) Praca graficzna indywidualna

d) Praca graficzna rodzinna

       Proszę zapoznać się z pełnym regulaminem i szczegółami konkursu na stronie:

https://idmjp2.pl/index.php/pl/2146-konkurs-plastyczny-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-jana-pawla-ii-laurka-dla-jana-pawla-ii

 

Teresa Kalinowska