Zajęcia prowadzone na odległość są realizowane do środy zgodnie z planem.
W klasach I-III spotkanie z wychowawcą on-line na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w środę.
W klasach IV-VII w czwartek. Godzinę ustali wychowawca.

W piątek uczniowie mają możliwość odbioru świadectwa z zachowaniem rygoru sanitarnego. Na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie. Prosimy rodziców o pozostanie na parkingu. Uczniowie mają mieć maseczkę i rękawiczki. Ustawiają się według listy swojej klasy w odległości 1,5m od siebie w wyznaczonych miejscach. Świadectwa będą rozdawane przez dyrekcję. Po odebraniu świadectwa uczniowie rozchodzą się do domu i nie gromadzą się.
Harmonogram odbioru świadectw:
1. Wejście do ,,małej szkoły”
8.40 – Klasa IIIa i IIIb
10.30 – klasa IIa i IIb
11.00- klasa Ia i Ib

2. Wejście główne do szkoły
8.40 – Klasa IVa i IVb
10.30 – klasa VIIa i VIIb

3. Wejście od szatni
8.40 – klasa Va, Vb i Vc
10.30 – klasa VIa i VIb

Osoby, które nie odbiorą świadectwa w wyznaczonym czasie, mogą to zrobić od poniedziałku w kancelarii.
Klasy ósme zapraszamy na godz. 9.00 ( wejściem od hali sportowej) w maseczkach i rękawiczkach na uroczystość zakończenia roku szkolnego.
W uroczystości mogą wziąć udział rodzice.