Zadania dla dzieci z grupy I i II

Temat dnia: ,,Długie i krótkie łańcuchy’’ – wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

 

 

CELE OGÓLNE:

–  poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów;

–  nauka porównywania i określania długości różnych przedmiotów;

–  rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;

 

 „Dzwon” zabawa z rymowanką.

 • Rodzic. tłumaczy dziecku , że podczas świąt często biją dzwony na wieżach kościelnych, zapraszając tym sposobem wiernych na mszę.

 

„ Dzwon”.- Małgorzata Barańska

Na wysokiej wieży

bije wielki dzwon.

Bije jak należy,

mocny jego ton.

 

Dziecko  stojąc wymawia  słowa rymowanki powoli, monotonnym głosem i kołysze się wolno, rytmicznie, na boki. Może przenosić z nogi na ciężar ciała nogę. Na każdy wers przypadają trzy wychylenia ciała.

 

„Długie i krótkie łańcuchy” zabawy matematyczne z łańcuchami choinkowymi.

 • „Który najdłuższy?” – ocenianie długości. Rodzic. prezentuje dziecku trzy łańcuchy choinkowe różnej długości. Łańcuchy leżą jeden obok drugiego. Dziecko ocenia ich długość, używając słów: długi, krótki, średni, stopniowanie: długi – dłuższy – najdłuższy, krótki – krótszy – najkrótszy).
 • „Mierzymy łańcuchy” – mierzenie długości łańcuchów w nietypowy sposób: za pomocą kroków, dłoni itp. Dziecko mierzy długość (dłuższego) łańcucha za pomocą kroków (stopa przy stopie).
 • „Bawimy się w mierzenie” – zabawy z łańcuchami. Rodzic wspólnie z dzieckiem mierzy łańcuchami osoby i przedmioty, np.  dziecko,   siebie. można także mierzyć łańcuchem wysokość krzesła, długość dywanów, wysokość lalek, zabawek.

 

 „Tworzymy łańcuchy” – zabawa ruchowa. Dzieci dobierają się w pary z rodzicem lub rodzeństwem i  maszerują w dowolnych kierunkach przy piosence „Nasza zima zła”.

Link do piosenki Nasza zima zła:

https://www.youtube.com/watch?v=DDwwxQ4nO-g

 

Łańcuchy choinkowe- prace plastyczno- konstrukcyjne.

 „Łańcuch choinkowy” –   nawlekanie makaronu w kształcie rurek na sznurówkę lub sznurek.

 „Łańcuch na choinkę „ –  sklejanie  pasków kolorowego papieru, tworząc oczka łańcucha.

Gotowy łańcuch wieszamy na choinkę.

 

Zadania dla dzieci z grupy III

Temat dnia: ZWIERZĘTA LEŚNE ZIMĄ

 

Cele:

 • Kształcenie umiejętności prawidłowego nazywania zwierząt leśnych.
 • Wprowadzenie do słownika dzieci pojęć: paśnik, leśniczy.
 • Rozwijanie procesów poznawczych: analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy.
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt leśnych.

„Zwierzęta leśne” Oglądnie książek przyrodniczych lub obrazków przedstawiających zwierzęta leśne w ich naturalnym środowisku. Rozmowa z dziećmi na temat zwierząt przedstawionych na obrazkach (nazywanie zwierząt, podział nazw na głoski)

 https://scholaris.pl/resources/run/id/109325

 

Zabawa ruchowo- naśladowcza.

Dzieci naśladują poruszanie się poszczególnych zwierząt:

 • niedźwiedzie – poruszają się na czworakach
 • zające – skaczą
 • dzięcioły – uderzają ręką o podłogę
 • wiewiórki – skaczą i jedzą orzeszek.

 

„Układamy puzzle” – ćwiczenia słownikowo – gramatyczne.

https://i2.wp.com/panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/09/lisek-puzzle-czb.jpg

 

„Hej! do lasu”- omówienie słów piosenki Anny Moszczyńskiej
„Hej! do lasu razem śpieszmy,
By nakarmić tam zwierzęta.
Smakołykiem się pocieszą
Żubry, zając i łosięta.

Do paśnika siano nieśmy,
Sarny już czekają na nie,
A dla dzików mamy dzisiaj
Garść żołędzi na śniadanie.

Borsuk, susły i niedźwiedzie
Część zapasów swoich zjadły,
Pochowały się już w norach
I w zimowy sen zapadły.”

Omówienie słów:
– Jakie zwierzęta wystąpiły w piosence?
– Co jedzą zwierzęta zimą, kiedy śnieg przykryje ziemię?
– Co to jest paśnik?
– Kto opiekuje się zwierzętami leśnymi zimą?

 

„Pomagamy leśnym zwierzętom zimą”

Poniżej znajdziecie Państwo plansze dotyczące dokarmiania zwierząt w lesie.

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/LASKARM1.jpg
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/LASKARM2.jpg

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/LASKARM3.jpg
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/LASKARM4.jpg
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/LASKARM5.jpg
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/LASKARM6.jpg
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/LASKARM7.jpg

 

       Zadania dla dzieci z gr. IV i V  

           

      Temat dnia: Spotkania z bliskimi.

 

Cele:

– umacnianie poczucia przynależności do rodziny

– rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz

 

Praca z KP2-str27a układanie historyjek obrazkowych. Rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego.

 

„Wieczór wigilijny” Tadeusz Kubiak – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat.

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła rano.

Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Kiedy mama się dzieliła
ze mną tym opłatkiem,
miała w oczach łzy, widziałem,
otarła ukradkiem.

Nie wiem, co też mama chciała
szepnąć mi do ucha:
bym na drzewach nie darł spodni,
pani w szkole słuchał…

Niedojrzałych jabłek nie jadł,
butów też nie brudził…
Nagle słyszę, mama szepce:
– Bądź dobry dla ludzi.

Praca z PK2-27b –  naklejanie na wstążkę wszystkich świątecznych przedmiotów, które pojawiły się w wierszu. Ćwiczenia pamięci, rozwijanie małej motoryki.