W marcu, jak w garncu.

 

Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.

Czasami w marcu zetnie wodę w garncu.

Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.

Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.

Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.

 

 źródło: www.kalendarzswiat.pl

 

     Grażyna Jaworska