13 kwietnia – wtorek

Temat dnia: Ziemia to nasz dom.

 

Cele główne: kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami, rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach.

 

Rozmowa z dziećmi na temat: Co to znaczy, że Ziemia to nasz wspólny dom? Co to jest Ziemia? Czyj to dom – kto jeszcze oprócz ludzi w nim mieszka? Co robimy w domu, żeby było w nim miło? Jak dbamy o swój dom (pokój)? Jak dbamy o salę w przedszkolu? Jak możemy dbać o innych mieszkańców naszej planety? Co to znaczy „posprzątać?”, Jak należy sprzątać, żeby dbać o Ziemię?

 

Zapraszamy dzieci do wysłuchania piosenek:

„Ekologa znak”

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU

„Nasza planeta”

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

 

„Co to jest?” – zagadka słowna: Co mam namyśli?

To substancja, bez której nikt z nas nie mógłby żyć. Jest potrzebna nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom i roślinom. Występuje na całej kuli ziemskiej, ale tylko niewielka część nadaje się do spożycia przez ludzi. Poprzez proces parowania i skraplania jej część do nas wraca.

 

Rozmowa z dziećmi na temat wody i sposobów jej oszczędzania. Dziecko, z pomocą rodzica,
podaje sposoby oszczędzania wody. Przykłady:

− branie prysznica zamiast kąpieli w wannie,
− dokładne zakręcanie kranu przed wyjściem z łazienki,
− gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie.

 

„Jak to liczba?” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową i słuchową. Rodzic przygotowuje kartki formatu A4 z zapisanymi niektórymi cyframi. Nakłada na nie kartkę z wyciętym otworem. Przesuwa otwór po kartce, która znajduje się pod spodem, a zadaniem dziecka jest odgadnąć, jaka cyfra jest na niej napisana.

 

„Odtwórz rytm” – zadaniem dziecka jest otworzenie rytmu, rodzic proponuje sekwencję 3-4 gestów do otworzenia, np. klaśnięcie, tupnięcie, tupnięcie.

 

Praca z KP4.2a – zaznaczenie różnic pomiędzy obrazkami.