Do 14 lutego 2022 r. trwa konkurs plastyczny dla
uczniów szkół podstawowych 

„Jak parki narodowe pięknieją dzięki
Funduszom Europejskim”.

 Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu
i Środowiska. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji
i Nauki.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, która
będzie przedstawiała zmiany, jakie w parkach narodowych dokonały się
dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia
jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym polskich
parków narodowych oraz o Funduszach Europejskich. Konkurs jest
organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz
klas IV-VI.

Wsparciem w przygotowaniu prac plastycznych mogą być filmy edukacyjne
o parkach narodowych dostępne na stronach:

    *
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G
    *
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb

Na zwycięzców czekają nagrody. Jedną z nich jest wycieczka do
wybranego parku narodowego dla całej klasy, której uczeń zdobył
pierwsze miejsce. Konkurs jest organizowany w ramach projektu
„Promocja Parków Narodowych jako marki” (Program Infrastruktura i
Środowisko).

Szczegóły konkursu można znaleźć w regulaminie dołączonym do
wiadomości oraz na stronie
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/poiis-dzieciom/parki-narodowe-konkurs-plastyczny/rusza-konkurs-plastyczny-dla-szkol/.

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

Z wyrazami szacunku

Biuro Ministra
Ministerstwo Edukacji i Nauki

————————-
 Załączniki:

     * Zgoda rodzica/opiekuna prawnego [1]
     * Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego [2]
     * Promocja parków narodowych jako marki – informacja o projekcie
[3]
     * Oświadczenie szkoły [4]
     * Regulamin konkursu [5]

Links:
——
[1] https://dokumenty.mein.gov.pl/2677296f-53c1-4ed2-9d1c-8d22cd962778/zalaczniknr1zgodarodzica_opiekunaprawnego.pdf
[2] https://dokumenty.mein.gov.pl/93329e47-14d5-4900-829a-43b406845508/zalaczniknr2oswiadczenierodzica_opiekunaprawnego.pdf
[3] https://dokumenty.mein.gov.pl/d1d2dac1-0179-4513-b7c6-b2f1d88c9c21/promocjaparkownarodowychjakomarkiinformacjaoprojekcie.pdf
[4] https://dokumenty.mein.gov.pl/f30f4f95-5a7e-4d20-b0fd-df8585f0e2e2/zalaczniknr3oswiadczenieszkoly.pdf
[5] https://dokumenty.mein.gov.pl/fc7e6c36-88e8-4554-85f6-a060965f556b/regulaminkonkursu.pdf