Kula ziemska - dzieci.

Zapraszamy dzieci z oddziału przedszkolnego do udziału w konkursie na najciekawszą pracę pt. ,,Dbam o Ziemię”.

Regulamin Konkursu Plastycznego „Dbam o Ziemię”

ORGANIZATOR KONKURSU

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

ADRESACI KONKURSU:

Przedszkolacy gr. I, II, III, IV, V

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej
 • promocja działań proekologicznych
 • kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem
 • podnoszenie świadomości ekologicznej.

WYMAGANIA KONKURSOWE I FORMA PRACY:

 • przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Dbam o Ziemię” wraz z hasłem zachęcającym do segregacji odpadów i dbania o nasze środowisko;
 • konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu, na podany wyżej temat. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie: A3;
 • praca ma być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki itp.);
 • praca może być wykonana z pomocą rodzica;
 • każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę. 

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Prace plastyczne uczestników oceniane będą według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • technika wykonania,
 • oryginalność kompozycji,
 • estetyka wykonania, pomysłowość autora,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

TERMINARZ KONKURSU: prace konkursowe dostarczamy do wychowawcy grupy. Ostateczny termin dostarczania prac: 21 marca 2024 roku.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!