kolorowe książki

Wiersze i wierszyki z humorem!

Przedszkole ma zaszczyt zaprosić dzieci  do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim dla przedszkolaków.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat,
 • uczestnicy wybierają do prezentacji jeden zabawny wiersz wybranego polskiego poety,
 • do recytacji dzieci są przygotowane w domu przez rodziców (mile widziane rekwizyty, przebranie)
 • zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców grup do dnia 03.06.22r.
 • konkurs odbędzie się dnia 09.06.2019r.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie poezji dziecięcej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie dzieci poezją,z
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności dzieci,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Kryteria ocen

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu).