W imieniu Organizatora, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w
Starych Babicach, zapraszamy do udziału  w Powiatowym Konkurs Piosenki dla uczniów Szkół Podstawowych “You Can Sing” 2024.

“You Can Sing” posiada 9-letnią tradycję w gminie oraz jest drugą
edycją powiatową, Konkurs w 2023 został wpisany na listę Kuratorium
Oświaty w Warszawie, co oznacza, że Laureaci mogą otrzymać wpis o
szczególnym osiągnięciu na świadectwie ukończenia Szkoły
Podstawowej.

Zgłoszenia są indywidualne, Organizator prowadzi kwalifikację do
konkursu we własnym zakresie, a macierzyste Szkoły pośredniczą
jedynie w przekazaniu zaproszenia do udziału. Rodzice mogą zgłosić
dowolną liczbę uczestników z jednej szkoły w terminie do końca
lutego 2024.

W załączeniu znajduje się Regulamin Konkursu .

  YOU can sing Regulamin 2024 powiatowy