Zwirzęta dzikie

 

Spotkanie z przyrodnikiem Panem Szymonem i jego zwierzętami. 

30 września przedszkolaki z grupy III maiły przyjemność spotkać się z Panem przyrodnikiem i jego zwierzętami.  Pan Szymon w trakcie spotkania uświadomił naszym dzieciom w sposób innowacyjny jak ważną rolą w życiu człowieka odgrywa natura. Oczywiście nie zabrakło egzotycznych zwierząt, które wzbudziły u dzieci ogromny podziw i zainteresowanie.