Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Warszawa, dn. 04 maja 2023 r.
WKS.557.11.2023.MO


Dyrektorzy
Szkół, przedszkoli i placówek
województwa mazowieckiego


dotyczy: przeprowadzenia akcji informacyjnej i popularyzującej wykonanie szczepień
profilaktycznych w szczególności skierowanej do dzieci w wieku szkolnym, w tym
dzieci uchodźców z Ukrainy.


Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że zgodnie
z Rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego z posiedzenia Mazowieckiego
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 23 marca 2023 r. Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie została ujęta w punkcie nr 6, jako instytucja
odpowiedzialna, za przeprowadzenie akcji informacyjnej i popularyzującej wykonanie
szczepień profilaktycznych w szczególności skierowanej do dzieci w wieku szkolnym,
w tym dzieci uchodźców z Ukrainy.
W związku z powyższym udostępniam poniżej link do materiałów na temat szczepień
ochronnych. Aby obejrzeć materiały lub zapisać je na dysku swojego komputera konieczne
jest wprowadzanie poniższego hasła: ko@AJ2832


http://kuratorium.waw.pl/szczepienia-zalaczniki


Zwracam się z prośbą o upowszechnienie powyższych informacji wśród rodziców
i nauczycieli.


Z poważaniem
MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Dorota Skrzypek