Przedszkole ma zaszczyt zaprosić dzieci wraz z rodzicami oraz rodzeństwem do wzięcia udziału w edycji promocji

Rodzinnej Twórczości Plastycznej

WYSTAWA  KSIĄŻEK pt.:

,, MOJA MAGICZNA BAJKA‘’

REGULAMIN WYSTAWY KSIĄŻEK pt:,, MOJA MAGICZNA BAJKA ‘’
Wykonujemy w domu  książeczkę  na temat; ,,MOJA MAGICZNA BAJKA ‘’.

  1. Książeczki wykonane są przez dzieci z pomocą rodziców oraz rodzeństwa.
  2. Tematyka książeczek jest określona natomiast dobór materiałów do ich wykonania jest dowolny, a ich wybór pozostawiamy fantazji dzieci i rodziców.
  3. Termin składania książeczek od 7.04.22r. do 22.04.22 r  Prace dostarczone po terminie niestety nie będą brać udziału w wystawie.
  4. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy do, której dziecko uczęszcza.
  5. Książeczki dostarczamy do wychowawców grup.
  6. Wystawę wszystkich książeczek będzie można obejrzeć  w przedszkolu w dniach od 25.04 do 29.04.2022.