chłopiec z książką

Przedszkole ma zaszczyt zaprosić dzieci  do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim dla przedszkolaków.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat,
 • uczestnicy wybierają do prezentacji jeden śmieszny wiersz wybranego polskiego poety,
 • do recytacji dzieci są przygotowane w domu przez rodziców (mile widziane rekwizyty, przebranie)
 • zgłoszenia do konkursu wraz z tekstem wiersza należy kierować do wychowawców grup do dnia 22.04.24r.
 • konkurs odbędzie się dnia 24.04.24r. /bez udziału rodziców/.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie poezji dziecięcej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie dzieci poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności dzieci,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Kryteria ocen:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu).