PEDAGOG SZKOLNY

 

p.Jolanta Krasnodębska

Gabinet nr 40

Poniedziałek                 11.30 – 16.30

Wtorek                           8.00 – 11.30 

Środa                             10.00 – 12.30

Czwartek     12.00 – 14.00; 15.00- 16.30

Piątek                                10.00-13.00

 

 

                                                          p.Tomasz Rutkowski

                                                          Gabinet nr 40

                                                          Poniedziałek                 10.00 – 13.00

                                                          Wtorek                           10.00 – 12.00 

 

 

p.Agnieszka Matuszewska

Gabinet nr 38

Poniedziałek                           10.00 – 12.00

Czwartek                                12.00- 14.00

Piątek                                     10.00- 12.00

 

 

 

                               

                        TERMINY  ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH

Lp. Nazwisko i imię Nazwa zajęć  

Dzień

 

Godzina

 

Sala

Gąsińska Irena Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl.Ia wtorek 12.55-13.40 37
                     2. Gąsińska Irena Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl.Ib wtorek 8.55-9.40 37
                     3. Szczepanik Justyna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl.IIa wtorek 11.50-12.35
                     4. Gąsińska Irena Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl.IIb wtorek 14.00-14.45 34
                     5. Miksza Sylwia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl.IIIa poniedziałek 14.50-15.35 Sala żółta
                     6. Kozaryna Małgorzata Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl.IIIb poniedziałek 12.55-13.40
                     7. Czajczyńska-Mastalerz Ewa Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w kl.VIII czwartek 14.50-15.35 20
                     8. Jaźwińska Iwona Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego środa 15.40-16.25 29
                     9. Kozłowska Małgorzata Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego  w kl.IVa, Va IV: Czwartek

/co drugi tydzień/

Va: wtorek

8.00- 8.45

 

8.00-8.45

s.7

 

s.35

                  10. Nalewajko Beata Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii Czwartek 15.40-16.25 s.26
                  11. Świątek Barbara Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl.VIII środa 14.50-15.35

 

s.30
                  12. Aniela Zdziech

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl.IV piątek 8.00-8.45 s.26

 

 

 

 

                            TERMINY ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UZDOLNIENIA

Lp. Nazwisko i imię Nazwa zajęć  

Dzień

 

Godzina

 

Sala

1.   Gąsińska Irena Zajęcia rozwijające uzdolnienia w kl.Ia czwartek 11.50-12.35 37
2.   Gąsińska Irena Zajęcia rozwijające uzdolnienia w kl.Ib czwartek 12.55-13.40 37
3.   Gąsińska Irena Zajęcia rozwijające uzdolnienia w kl.IIa wtorek 11.50-12.35 34
4.   Gąsińska Irena Zajęcia rozwijające uzdolnienia w kl.IIb czwartek 8.55-9.40 37
5.   Miksza Sylwia Zajęcia rozwijające uzdolnienia w kl.IIIa czwartek 14.00-14.45 Sala żółta
6.   Kozaryna Małgorzata Zajęcia rozwijające uzdolnienia w kl.IIIb wtorek 12.55-13.40 Sala żółta
7.   Czechowski Konrad Zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii piątek 14.50-15.35 s.22
8.   Czajczyńska-Mastalerz Ewa Zajęcia rozwijające uzdolnienia języka polskiego w kl. wtorek 8.00-8.45 s.20
9.   Helicka-Zawada Katarzyna Zajęcia rozwijające uzdolnienia z muzyki poniedziałek

środa

14.50-15.35 s.11
10.    Jaźwińska Iwona Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego wtorek 15.40-16.25 s.28
11.    Karasiewicz Natalia Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego w kl.V wtorek 15.40- 16.25 s.21
12.    Kozłowska Małgorzata Zajęcia rozwijające uzdolnienia w kl.VII, VI środa

/co drugi tydzień/

14.50- 15.35 s.21
13.    Mastalerz Marek Zajęcia rozwijające uzdolnienia z historii środa 14.50-15.35 s.26
14.    Świątek Janina

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki kl.Vc, VIa środa 12.55-13.40 s.34

 

 

 

 

                                 ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

klasa kiedy kto
Ia wtorek 12.55 – 13.40 J. Szczepanik
Ib wtorek  14.50 – 15.35 S. Miksza
IIa środa 14.00 – 14.44 S. Miksza
IIb wtorek      8.00 – 8.45 M. Kozaryna
IIIa środa         8.55 – 9.40 S. Miksza
IIIb środa     12.55 – 13.40 M. Kozaryna
IVa wtorek  14.50 – 15.35 M. Kozaryna
IVb wtorek  15.40 – 16.25 S. Miksza
Va 1 pon.      14.00 – 14.45 M. Kozaryna
Va  2 wtorek  14.00 – 14.45 M. Kozaryna
Vb 1 wtorek       8.55 – 9.40 S. Miksza
Vb 2 środa     14.00 – 14.45 M. Kozaryna
Vc wtorek  14.00 – 14.45 S. Miksza
VIa 1 pon.      12.55 – 13.40 J. Szczepanik
VIa 2 pon.      12.55 – 13.40 A.  Matuszewska
VIb 1 wtorek     8.55 – 9.40 P. Wawrzyniecka
VIb 2 środa        8.55 – 9.40 P. Wawrzyniecka
VIIa środa   15.40 – 16.25 P. Wawrzyniecka
VIIb wtorek     8.00 – 8.45 P. Wawrzyniecka
VIIIab środa   14.50 – 15.35 J. Szczepanik

 

 

 

 

                                            LOGOPEDIA- PLAN ZAJĘĆ

 

Nauczyciel: p.Małgorzata Sadło

 

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00 – 8.45 IB VB
2 8.55 – 9.40 IB IIIA
3 9.50 – 10.35
4 10.45 – 11.30
5 11.50 – 12.35 IIA
6 12.55 – 13.40 IA IIIB IA IIA
7 14.00 – 14.45 IA IIB IIB VC
8 14.50 – 15.35 VIA IVA VA
9 15.40 – 16.25 VIB IVB/VIIA VIB VIIIB

 

 

 

                                          ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

Nauczyciel: p.Michał Leśniewski

 

Lp. Klasa  

Dzień

 

Godzina

                       1. VIa poniedziałek 12:55 – 13:40
                       2. Va poniedziałek 13:55 – 14:40
                       3. VIIIb poniedziałek 14:45 – 15.30
                       4. IVa, IVb DZ. środa 8.00 – 8.45
                       5. Vc piątek 8.00 – 8.45

 

 

Nauczyciel: p.Jacek Leśniewski

 

Lp. Klasa  

Dzień

 

Godzina

IV-VIII środa 14:50 – 15:35
                      2. IV-VIII piątek 14:50 – 15:35

 

 

 

Nauczyciel: p.Aniela Zdziech

 

Lp. Klasa  

Dzień

 

Godzina

                       1. Ib poniedziałek 8:55 – 9:40
                       2. Ia poniedziałek 12:55 – 13.40
                       3. IVa czwartek 8:00 – 8:45
                       4. IIIa czwartek 8:55 – 9:40
                       5. IIIb czwartek 11:50 – 12.35
                       6. IIb czwartek 14:00 – 14.45
                       7. IIa piatek 12.55 – 13.40
                       8. IVb piątek 14:00 – 14:45