PEDAGOG SZKOLNY

 

p.Jolanta Krasnodębska

Gabinet nr 40

Poniedziałek                 11.30 – 16.30

Wtorek                           8.00 – 11.30 

Środa                             10.00 – 12.30

Czwartek     12.00 – 14.00; 15.00- 16.30

Piątek                                10.00-13.00

 

 

                                                          p.Tomasz Rutkowski

                                                          Gabinet nr 40

                                                          Poniedziałek                 10.00 – 13.00

                                                          Wtorek                           10.00 – 12.00 

 

 

p.Agnieszka Matuszewska

Gabinet nr 38

Poniedziałek                           10.00 – 12.00

Czwartek                                12.00- 14.00

Piątek                                     10.00- 12.00

 

 

 

                              

                       

 

 

                         TERMINY  ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH

 

 

 

 

                            TERMINY ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UZDOLNIENIA

 

 

 

 

                                 ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

 

 

 

 

                                            LOGOPEDIA- PLAN ZAJĘĆ

 

 

 

 

 

 

 

                                          ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

Nauczyciel: p.Michał Leśniewski

 

 

 

Nauczyciel: p.Jacek Leśniewski

 

 

 

 

Nauczyciel: p.Aniela Zdziech