– Konkursy

W imieniu Organizatora, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, zapraszamy do udziału  w Powiatowym Konkurs Piosenki dla uczniów Szkół Podstawowych "You Can Sing" 2024. "You Can Sing" posiada 9-letnią tradycję w gminie oraz jest drugą edycją powiatową, Konkurs w 2023 został wpisany na listę Kuratorium Oświaty w Warszawie, co oznacza, że Laureaci mogą otrzymać wpis o szczególnym osiągnięciu na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej. Zgłoszenia są indywidualne, Organizator prowadzi kwalifikację do konkursu we własnym zakresie, a macierzyste Szkoły pośredniczą jedynie w przekazaniu zaproszenia do udziału. Rodzice mogą zgłosić dowolną liczbę uczestników z jednej szkoły w terminie do końca lutego 2024. W załączeniu znajduje się Regulamin Konkursu .   YOU can sing Regulamin 2024 …

Przeczytaj więcej POWIATOWY KONKURS PIOSENKI “YOU CAN SING”

logo szkoły

www.zspborzecin.pl

TELEFONY

Przedszkole: 22 752-05-24 wew. 1

Stołówka/intendent: 22 752-05-24 wew. 2

Sekretariat szkoła/przedszkole: 22 752-05-24 wew. 4

Szkoła: 22 752-05-24 wew. 3, a następnie:
  • Pokój nauczycielski klas I–III: 1
  • Pokój nauczycielski klas IV-VIII: 2
  • Świetlica: 3
  • Pedagog: 4

Kancelaria/faks: 22 752-05-24 wew. 6

ADRES

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

ul. Warszawska 697

05-083 Borzęcin Duży

Back to top