– Konkursy

„Warzywa i owoce – Jem to, co smaczne i zdrowe”

– plakat z hasłem reklamowym promującym zdrowe odżywianie

 

KONKURS PLASTYCZNY dla klas 1-3

zorganizowany w ramach programu OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

  

CELE KONKURSU:

  • Poszerzanie wiedzy w zakresie zdrowego odżywiania.
  • Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
  • Propagowanie dbania o odporność dzięki zdrowemu odżywianiu.
  • Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i …

    Przeczytaj więcej KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III

  Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału już w II edycji konkursu Postaw na mediację. W ubiegłym roku, dzięki Państwa zaangażowaniu wzięło udział blisko 150 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju. Konkurs „Postaw na mediację" ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Poza walorem edukacyjnym, uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami. Konkurs ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego Przeczytaj więcej KONKURS”POSTAW NA MEDIACJĘ”

  TELEWIZJA POLSKA ORGANIZUJE KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH PT. „PLAKAT FILMU _ORLĘTA. GRODNO ’39_ – OCZAMI UCZNIÓW”.DZIĘKI WALOROM EDUKACYJNYM ORAZ BOGATYM MATERIAŁOM DYDAKTYCZNYM DLA NAUCZYCIELI, FILM CIESZY SIĘ OGROMNYM ZAINTERESOWANIEM NA SEANSACH SZKOLNYCH, OSIĄGAJĄC W POLSKIM BOXOFFICE WYNIK NIEMAL 130 TYSIĘCY WIDZÓW PO DRUGIM TYGODNIU WYŚWIETLANIA. Zadaniem uczniów będzie wykonanie  pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice  (np. rysunek, malarstwo, grafika) stanowiącej własną, autorską interpretację plakatu do filmu „Orlęta. Grodno’39”. Celem konkursu jest upamiętnienie wiedzy o Orlętach Grodzieńskich oraz wzbudzenie refleksji nakierowanej na wartości patriotyczne i tożsamościowe dzieci i młodzieży   po obejrzeniu filmu. Przeczytaj więcej KONKURS “PLAKAT FILMU ORLĘTA GRODNO 39 OCZAMI UCZNIÓW”.

Zaproszenie.

Do 31 października 2022 r., instytucje kultury, przedszkola, szkoły, młodzieżowe domy kultury, mogą zgłaszać do udziału w konkursie prace plastyczne dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego.

CELE KONKURSU: 1.    popularyzacja wiedzy na temat znaczenia i roli owadów zapylających (pszczoły, trzmiele) w …

Przeczytaj więcej KONKURS PLASTYCZNY

logo szkoły

www.zspborzecin.pl

TELEFONY

Przedszkole: 22 752-05-24 wew. 1

Stołówka/intendent: 22 752-05-24 wew. 2

Sekretariat szkoła/przedszkole: 22 752-05-24 wew. 4

Szkoła: 22 752-05-24 wew. 3, a następnie:
  • Pokój nauczycielski klas I–III: 1
  • Pokój nauczycielski klas IV-VIII: 2
  • Świetlica: 3
  • Pedagog: 4

Kancelaria/faks: 22 752-05-24 wew. 6

ADRES

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

ul. Warszawska 697

05-083 Borzęcin Duży

Back to top