Światło dla Bohatera z Armii Krajowej!
            Uczniowie z borzęcińskiej podstawówki uczcili 80 rocznicę powstania AK
 
14 lutego obchodziliśmy 80 rocznicę utworzenia Armii Krajowej, z tej okazji w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym im. Armii Krajowej Grupy „Kampinos” zorganizowano specjalną lekcję historii.
Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym od 26 października 1996 r. nosi imię Armii Krajowej Grupy „Kampinos”. Tego dnia szkole został nadany sztandar, a dzień ten od wielu lat jest świętem borzęcińskiej placówki.
Tradycje etosu AK w borzęcińskiej szkole są stale żywe, spowodowały je nie tylko liczne, trwające przez lata odwiedziny kombatantów, ale również historia Borzęcina Dużego. Tu bowiem 7 sierpnia 1944 roku doszło do dramatycznych walk powstańczych i próby zdobycia niemieckiego magazyny broni, który znajdował się w remizie strażackiej. Niestety akcja ta zakończyła się niepowodzeniem, a następnego dnia Niemcy w odwecie rozstrzelali 49 osób – mieszkańców Borzęcina i uciekinierów z walczącej Warszawy. Uczniowie pamiętają zarówno o partyzantach z Armii Krajowej, jak i o ofiarach ludności cywilnej.
Kilka dni przed uroczystością jubileuszową, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Teresa Stanek powiedziała podczas konferencji prasowej: zwracam się do wszystkich Polaków, szczególnie do młodych, aby sprawdzili, gdzie znajduje się najbliższe miejsce upamiętniające żołnierzy AK i aby zapalili tam światła pamięci. Prezes ŚZŻAK dodała, że ma nadzieję na ustanowienie 14 lutego świętem Armii Krajowej, wpisanym na stałe do kalendarza patriotycznych wydarzeń.
Marcin Łada – organizator lekcji w Borzęcinie Dużym, prezes babickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP, przypomniał uczniom, że 80 lat temu – 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz Wojska Polskiego, gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Organizacja ta była największą podziemną armią świata, liczyła ponad 300 tyś. żołnierzy. Jej największym czynem zbrojnym było Powstanie Warszawskie, w ramach którego walki toczyły się nie tylko w stolicy, ale także na terenie Puszczy Kampinoskiej, okolicznych miejscowości i również w Borzęcinie.
Podczas lekcji uczniowie wraz z nauczycielami i prezesem Koła ZOR RP przeszli do Miejsca Pamięci Narodowej „1939-1944” gdzie oddali hołd bohaterom i zapalili znicze pamięci. Marcin Łada powiedział nawiązując do przesłania kombatanta AK Bogusława Nizieńskiego, że  są oni spadkobiercami tradycji AK i to od nich kiedyś będzie zależała przyszłość Polski.
Warto wiedzieć, że dzień wcześniej, podczas uroczystych obchodów jubileuszu AK, przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, sędzia Bogusław Nizieński, Kawaler Orderu Orła Białego, przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał „Przesłanie żołnierzy Armii Krajowej do młodego pokolenia Polaków”. Powiedział wówczas m.in.:
Prosimy was o to, byście dobrze służyli Polsce, żebyśmy mogli odejść z poczuciem, że pozostawiamy kraj w dobrych rekach. Chcemy wierzyć, że nasi koledzy nie zginęli na darmo, że Polska, o którą walczyli, będzie trwać i rozkwitać szczęściem jej obywateli. Wasze wysiłki przełożą się na wspólne dobro. Ale żeby tak się stało, musicie pamiętać o tych, którzy w imię wspólnego dobra poświęcili dla Ojczyzny życie.
Lekcja historii w Borzęcinie Dużym zakończyła się wręczeniem drobnych prezentów dla uczniów – pamiątkowych znaczków z orzełkiem wojskowym, wykonanych z okazji jubileuszowego XXX rajdu „Szlakiem Naszej Historii” organizowanego w gminie we wcześniejszych latach przez Babickie Koło ZOR RP pod egidą AK.
Tego dnia światła pamięci zapłonęły także na grobach żołnierzy AK w Starych Babicach. Pamiętajmy o naszych bohaterach!
 
                                                                                                                 Marcin Łada