Z wielką radością przywitaliśmy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, a ona odwdzięczyła się pięknym słońcem i cudowną pogodą. Skorzystaliśmy z niej podczas klasowych spotkań na szkolnym grillu. Młodsi uczniowie mogli przytulić się do alpak, które tego dnia przyjechały do naszej placówki. Za tak wspaniały dzień dziękujemy Radzie rodziców, która ufundowała kiełbaski, panu Remigiuszowi Fijołkowi, który zaprosił alpaki do naszej szkoły, paniom i panom, którzy pracowali przy grillu; pani Hani Sawickiej, pani Annie Warot, pani Małgorzacie Leśniewskiej oraz panu Ryszardowi Dąbrowskiemu i Zbigniewowi Szczepanikowi.