Dnia 21.09.2022 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. W zebraniu  wzięli udział Dyrekcja ZSP w Borzęcinie Dużym i Przedstawiciele klas I-VIII.

 

Podczas spotkania poruszane były następujące tematy:

1. Dyrekcja przedstawiła Radzie Rodziców:

  • plan budżetu na rok 2022/23
  • program wychowawczo-profilaktyczny
  • program ,, OWOCE W SZKOLE,,
  • program LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI
  • godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
  • potrzebę powrotu do tradycji i świętowania  uroczystości  Święta Szkoły

 

2.  Po spotkaniu z Dyrekcją Rada Rodziców wybrała nowych przedstawicieli:

PRZEWODNICZĄCA – Anna Warot

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Małgorzata Reguła

SKARBNIK – Katarzyna Kafarska

SEKRETARZ – Krzysztof Gąsiewski

KOMISJA REWIZYJANA:

Przewodniczący – Tomasz Jóźwicki

Członek komisji – Monika Zalewska

 

3. W związku ze zmianą składu RR odbyło się rozliczenie i przekazanie środków, którymi dysponuje Rada Rodziców nowemu skarbnikowi.

Skarbnik RR ma prawo udostępnić szczegółowo rozliczenie wydatków wszystkim zainteresowanym rodzicom.

WYDATKI  na rok szkolny 2021/22 wyniosły : 24 615, 23

SALDO  na dzień 21.09.2022 wynosi :  29 092,07

 

4. Na zebraniu Rada Rodziców podjęła decyzje o kupnie dwóch grilli gazowych na użytek imprez szkolnych z udziałem dzieci.

 

5. Rada Rodziców ustaliła również, że z funduszu RR będą  zakupione upominki na ślubowanie klas I i na pożegnanie  dla klas VIII. 

 

6. Rada Rodziców nadal kontynuuje finansowanie zakupu wody do dystrybutorów dla dzieci I-III  i IV-VIII.

Uczniowie będą mogli uzupełniać małe buteleczki aby zmniejszyć ciężar plecaków.

Spróbujemy również uruchomić poidełka, które znajdują się w szkole. Czekamy na rekomendacje z Sanepidu.

 

7.  Na zebraniu członkowie Rady Rodziców zdecydowali, że składka na fundusz Rady Rodziców nie ulega zmianie.

Składka na RR wynosi:

  • na pierwsze dziecko – 15 zł
  • na drugie i kolejne dziecko -10 zł

 

Wpłaty przyjmują Skarbnicy Klasowi. Można również dokonywać wpłat na konto:

SKO Konto Rady Rodziców Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym 

13 1020 1185 0000 4602 0249 7980

W tytule  przelewu wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc za który dokonywana jest składka. Po dokonaniu wpłaty należy dostarczyć potwierdzenie przelewu Skarbnikowi Klasowemu.

 

8. Członkowie Rady Rodziców podjęli decyzje o kontynuowaniu współpracy z Fundacją ,, RODZICE SZKOLE,,

Jest to dodatkowe pozyskiwanie funduszy z 1%  na rzecz  Rady Rodziców. Uzyskane  środki przeznaczane są na zakup nagród książkowych dla dzieci na koniec roku szkolnego.

Nr. KRK : 0000268115 – RR Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym.

JEDNOCZEŚNIE PRZEKAZUJEMY INFORMACJE DO WSZYSTKICH RODZICÓW Z PROŚBĄ O POZYSKIWANIE DODATKOWYCH FUNDUSZY LUB ATRAKCJI NA RZECZ NASZYCH POCIECH.