Kampania informacyjno-edukacyjna pt. “Znamię! Znam je?” zaadresowana jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość dowiedzieć się jak niebezpieczną chorobą jest czerniak, zwłaszcza, gdy jest późno wykryty ale też w jaki sposób można go wcześnie wykryć, co znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę jak przeprowadzać samobadanie skóry (w oparciu o pięć cech charakterystycznych czerniaka- ABCDE), a także poznać zasady ochrony skóry. Program edukacyjny powstał dzięki sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Realizatorem programu we wszystkich klasach siódmych i ósmych była pielęgniarka szkolna.
Emilia Borys Nowakowska