zabawka z kartonu

PRZEDSZKOLE MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ DZIECI WRAZ Z RODZICAMI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI

RODZINNEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ pod nazwą: „DNI TWÓRCZYCH ZABAWEK – KARNAWAŁOWE MASKI”.

 

­Zasady promocji:

  • przygotowanie jednej pracy w domu: przedmiotu związanego z karnawałem np.: maski, czapki karnawałowe, korony itp.;
  • praca wykonana przez dziecko z pomocą rodziców, rodzeństwa;
  • technika i forma dowolna;
  • termin składania prac: 5.02 – 8.02.2024r. do wychowawców grup;
  • każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, grupę;
  • wystawę wszystkich prac będzie można oglądać w holu przedszkola od 8.02-13.02.2024r.