Edukacja kosmiczna w Borzęcinie Dużym

 

ESERO to program edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, skierowany do nauczycieli i uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Ten program wspiera nauczanie przedmiotów ścisłych – pokazuje je w kontekście wiedzy o kosmosie. Inspiruje młodych ludzi do wybierania w przyszłości zawodów związanych z inżynierią i technologią. Polskim partnerem programu jest Centrum Nauki Kopernik.

Biuro ESERO uruchomiło system wypożyczania zestawów edukacyjnych W naszej szkole na wybranych zajęciach uczniowie korzystają z tych narzędzi wykorzystując metodę badawczą oraz nowe technologie w nauczaniu.

Tematem przewodnim zestawu ESA Spacecraft Materials Kit jest inżynieria materiałowa. Zestaw zagadnienia własności fizycznych wybranych materiałów w kontekście budowy statku kosmicznego Orion. Na podstawie badania różnych kostek materiałowych uczniowie mają za zadanie określić, który z materiałów nadawałby się najlepiej do budowy poszczególnych części statku kosmicznego.

Elementy zestawu umożliwiają uczniom samodzielne badanie właściwości fizycznych ciał stałych. Zaproponowaliśmy kilka modeli doświadczeń, które zaznajomią uczniów z zagadnieniami takimi jak masa, przewodnictwo elektryczne czy magnetyzm. Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem wypożyczonego zestawu.

 

Maria Goralewska, Agnieszka Piwowarska