Otwarta książka

WYSTAWA  KSIĄŻEK  „ MOJA MAGICZNA BAJKA ”  –  RODZINNA TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA

W naszym przedszkolu w dniach 25 V -29 VI  2022 roku odbyła się wystawa książek pt.: „MOJA MAGICZNA BAJKA” w ramach Promocji Rodzinnej Twórczości Plastycznej.  Konkurs jak co roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci z rodzicami wykonały w domu własne książeczki i przyniosły je do przedszkola. Na wystawę zgłoszono 15  książek. Temat prac był związany z bajką. Większość prac była wykonana na  bardzo wysokim poziomie, książeczki były różnorodne pod względem sposobu wykonania. Prace można było oglądać w minionym tygodniu  na korytarzu przedszkolnym. Wszystkie  zostały nagrodzone, dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody. Wystawa była bardzo interesującym przedsięwzięciem. Cieszy też fakt tak licznego zaangażowania rodziców  w rodzinną twórczość plastyczną, którzy  przygotowywali prace wspólnie ze swoimi dziećmi.
Wystawa książek połączona była również z tygodniowym cyklem tematycznym o książce w związku z przypadającym „Dniem książki i praw autorskich” w dniu 23 kwietnia. Celem całego cyklu było zachęcenie dzieci i rodziców do obcowania z książką, a przede wszystkim bajką i promowaniem czytelnictwa.  W ciągu tygodnia dzieci również uczyły się między innymi: jak powstaje papier,  książka; co to jest księgarnia i biblioteka oraz czym się różnią. Dzieci z grupy 1, okazjonalnie, uczyły się jak pracować w książeczce oraz uważnie słuchać poleceń w czasie wykonywania zadania.

Na zakończenie bloku tematycznego dzieci miały okazję zwiedzić bibliotekę szkolną, poznać na czym polega praca bibliotekarza i nauczyć się jak powinno obchodzić się z książką.