W naszej szkole szczególne miejsce zajmują szeroko pojęte działania związane z wolontariatem.  Chętni uczniowie od kilku tygodni spotykają się popołudniami w szkole i tworzą przepiękne ozdoby świąteczne. W dniu dzisiejszym wolontariuszki razem z seniorami naszej gminy odwiedzili pięć domów opieki społecznej w naszej okolicy. Nieśli radość, optymizm, wzruszenie. Nieśli dobro.

 

Maria Goralewska