Flaga Polski - biało-czerwona.

Pamiętamy!!!

11 listopada w naszym kraju obchodziliśmy jedno z ważniejszych świąt narodowych, jakim jest Dzień Niepodległości. Związku z powyższym, 10 listopada tradycyjnie nasze przedszkolaki przystąpiły do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. O symbolicznej godzinie 11:11 dzieci przedszkole i szkolne wraz z pracownikami naszej placówki odśpiewały Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego.

 Do obchodów Święta Niepodległości dzieci przygotowywały się od początku tygodnia wykonując biało – czerwone flagi, godło oraz piękne kotyliony w barwach narodowych. Poznały symbole narodowe oraz ich znaczenie. Uczyły się również hymnu narodowego oraz poznały słowa “Katechizmu polskiego dziecka”.